Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekgeschiedenis 2359/3300/2425/1/68
Studiegids

Muziekgeschiedenis 2

359/3300/2425/1/68
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Senden Yves, Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Muziekgeschiedenis 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen
Concertbezoeken

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan aan de hand van een partituur een muziekstuk uit de periode tussen 1800 situeren en heden situeren
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student kan op het gehoor een werk tussen 1800 en heden situeren binnen een stijlperiode en genre
De student heeft een grondige kennis van en inzicht in de stilistische evoluties binnen de muziekgeschiedenis van 1800 tot heden.
De student kan de stilistische evoluties uit de muziekgeschiedenis van 1800 tot heden situeren binnen een ruimere historische context.
De student kan het oeuvre en historische belang van belangrijke representatieve muziekhistorische figuren van 1800 tot heden grondig toelichten

Leerinhoud

Westerse klassieke muziekgeschiedenis van 1800 tot heden.

Zie ook het Vademecum Algemene Culturele Vorming.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Weytjens, S., Inleiding tot de muziek van de romantiek.
Buckinx, B. en Y. Senden, De Muziekgeschiedenis van de 20ste eeuw.

Het is mogelijk dat de student in het kader van het vak Muziekgeschiedenis voorstellingen moet bijwonen.
Omwille van de onzekerheid of bepaalde voorstellingen al dan niet plaatsvinden worden deze extra kosten apart gefactureerd in mei 2022 op basis van de reële onkosten.

Studenten Muziek die inschrijven voor het opleidingsonderdeel Muziekgeschiedenis 2 betalen maximum 40,00 euro extra voor tickets voor concerten of voorstellingen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

D. Grout & C. Palisca, Geschiedenis van de Westerse Muziek Norton Anthology of Western Music Outline (beschikbaar via internet)
New Grove Dictionary of Music and Musicians
Buckinx, B. en Y. Senden, De Romantiek of de 19de eeuw in de Westerse muziekgeschiedenis
Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu. Nieuwe esthetische tendensen in de klassieke muziek sinds 1950, uitg. dr. Mark Delaere. Pelckmans, 2020.
Diverse artikels uit vaktijdschriften Muziekvoorbeelden en voorbeeldvragen beschikbaar via blackboard.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Eerste examenperiodePortfolio20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Tweede examenperiodePortfolio20,00

Toetsing (tekst)

• kennistoets: schriftelijk en/of mondeling examen op het einde van het semester, of op basis van een paper. Halfjaarlijks (40%) en jaarexamen (40%).
• portfolio: De student schrijft een verslag van 5 van de bijgewoonde concerten. De beoordeling van de concertverslagen gebeurt op basis van een portfolio, eventueel met mondelinge toelichting (20%).