Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Culturele stromingen 2158/3300/2425/1/24
Studiegids

Culturele stromingen 2

158/3300/2425/1/24
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  • Schakelprogramma muziek - compositie
  • Schakelprogramma muziek - directie
  • Schakelprogramma muziek - instrument
  • Schakelprogramma muziek - zang
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goossens Dimitri
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
De student schrijft duidelijk gesctructureerd, helder en objectief.
De student kan reflecteren over het cultuurhistorisch, filosofisch en literair referentiekader.
De student heeft kennis van de cultuurhistorische, filosofische en literaire context vanaf het interbellum.
De student kent (het werk van) de belangrijkste actoren uit de geschiedenis van de podiumkunsten en zijn domein in het bijzonder vanaf het interbellum.
De student citeert en verwijst bibliografisch correct.
De student citeert en verwijst bibliografisch correct.

Leerinhoud

Culturele Stromingen 2 bouwt voort op de cursus Culturele Stromingen 1 en behandelt de periode van het late interbellum van de jaren '20 tot aan het einde van de 20e eeuw en hedendaagse kunst. De ontwikkelingslijn die daarbij wordt gevolgd is een problematiek van 'grens'/'begrenzing' , inherent aan de 20ste/21ste-eeuwse kunst en cultuur. Die thematiek van 'grens' of 'begrenzing' wordt verkend via twee noties uit de esthetica die allebei fundamenteel die problematiek in zich dragen : transgressie (grensoverschrijding) en het sublieme. Aan de hand van deze twee concepten wordt de hedendaagse kunst- en cultuurwereld verkend met ook weer oog voor de verdere evolutie van ontwikkelingslijnen die reeds in Culturele Stromingen 1 werden uitgezet (kwetsbaarheid/ crisis van de schoonheid...).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal (via Digitap) en eigen lesnotities.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Tijdens de lessen en op blackboard wordt verwezen naar aanvullende literatuur, films en internetlinks, die bijkomend kunnen geraadpleegd worden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,50 uren
Werktijd buiten de contacturen67,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00