Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Accordeon 364/3300/2425/1/29
Studiegids

Accordeon 3

64/3300/2425/1/29
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Accordeon binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Mariën Ludo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Accordeon 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student toont een onder begeleiding van de docent aangeleerde, gevorderde beheersing van de muzikale paramaters in een stilistisch verantwoorde en creatieve interpretatie
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student verbindt zich met het publiek en straalt zelfvertrouwen uit op het podium
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student implementeert vanuit een voorbereiding kennis uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en informatie uit externe bronnen in zijn eigen uitvoeringspraxis.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van uitgebreide articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

* Toonladders (Gr. Ttl. – Kl. Harm. Ttl. alle toonaarden)
* Voorbereiding van het openbaar tentamen (juni)
* Inhoud van dit tentamen kan variabel zijn naargelang de student, of het aantal studenten in Bachelor 3 tijdens dit academiejaar. Tijdens het volledige academiejaar wordt gewerkt aan het programma. Er kan gekozen worden naar een bepaalde thematiek of volgens opgelegde items.
* Essentieel: Barok – Avant-garde – Authentieke compositie – Volkslied.
* Ontwikkeling van geheugenspel.

* individuele lessen
* klassikale lessen (hier werken we met alle studenten samen, rond een thema. Deze lessen hebben voornamelijk een technische inhoud.)
* weekstage (tijdens de projectweek (medio maart) doen we een buitenschoolse weekstage waar dag in dag uit voornamelijk in groep gewerkt/gestudeerd wordt rond kamermuziek, samenspel, hoe studeren, technische hoofdzaken, …)
* buitenschoolse concerten (minimum 5 per academiejaar. Deze hebben veelal plaats in diverse muziekacademies in Vlaanderen. Tijdens deze concerten is er ruimte voor solowerk, kamermuziek & ensemble.)
* masterclass (deze worden gegeven door (buitenlandse) accordeonisten met internationale faam)
* concertbezoek
* collectieve momenten: jaarlijks bezoek aan muziekuitgeverijen met specialisatie in accordeon, workshops met inhouden die verwant zijn met ons instrument, bezoek musea, …

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied


* Anthology of compositions, 1 t.e.m. 10 * www.accordions.com * Maandblad Intermusik Schmülling * Kwartaalblad Klank (NL)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren30,00 uren
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen660,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00