Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse nevenvak 193/3300/2425/1/45
Studiegids

Analyse nevenvak 1

93/3300/2425/1/45
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Senden Yves, Weytjens Stephan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.
Beginniveau: interesse in muziek in het algemeen.
Er wordt geen specifieke kennis rond analyse vereist.
Toelatingsproef: neen

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kent en heeft inzicht in enkelvoudige parameters: toonhoogte, toonduur (lengte), toonsterkte (dynamiek), toonkleur (timbre) en toonplaats, en samengestelde parameters: (melodie, harmonie, ritme, metrum, orkestratie, textuur, densiteit en tessit
De student kent en herkent eenvoudige vormen en structuren a.d.h.v. classicistische voorbeelden en is in staat om die kennis toe te passen op de primaire en secundaire parameters
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student werkt specifieke tekorten en lacunes weg a.d.h.v. zelfstudie
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan zelfstandig een partituur lezen, begrijpen en kritisch analyseren
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan een eenvoudige gehooranalyse maken zonder partituur
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.

 • Aanleren van algemene basisbegrippen: muzikale parameters, standaardvormen, genres, retoriek
 • Eerste kennismaking met verschillende analysesystemen (klassieke vormleer, functieleer)
 • Muziekliteratuur uit voornamelijk het Classicisme
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • SENDEN, Yves, Elementa op DigitAP
 • Schrijfwijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Geheugensteuntje van Yves Senden aangevuld met diverse partituren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)