Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artist in society31489/3300/2425/1/24
Studiegids

Artist in society

31489/3300/2425/1/24
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  • instrument / zang
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Schakelprogramma muziek - compositie
 • Schakelprogramma muziek - directie
 • Schakelprogramma muziek - instrument
 • Schakelprogramma muziek - zang
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
 • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Malaise Jeroen
Andere co-titularis(sen): Hillaert Wouter, Matthynssens Pieter
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

'Artist in Society' biedt een kader voor de (podium-)kunstenaar die zich bewust IN de maatschappij wil positioneren.
Vanuit zowel beschouwende als praktisch-artistieke hoek, krijgen de studenten de mogelijkheid om zich gevoelig te maken voor de complexiteit van de maatschappelijke context. Ze leren manieren kennen om zich doorheen hun kunstpraktijk tot die complexiteit te verhouden, en in dialoog te treden met maatschappelijke actoren.
Studenten worden uitgedaagd om in het werkveld inspiratie en ervaringen op te doen, en die op een creatieve wijze vorm te geven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Cross-disciplinaire seminaries, werkveldbezoeken en groepswerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
De student verruimt de blik op het bredere (socio-)artistieke werkveld.
De student onderkent de complexiteit van de maatschappelijke context.
De student formuleert een visie over de rollen van de kunstenaar in grootstedelijke context en positioneert zichzelf hierin.
De student reflecteert over de persoonlijke professionele rol als lid van de samenleving met bepaalde verantwoordelijkheden.

Leerinhoud

- cross-disciplinaire introductieseminaries met experts, over de rol en plaats van kunst en kunstenaar in de maatschappij
- activerende groepsgesprekken
- gerichte verkenning van het bredere (socio-)artistieke veld
- creatieve verwerking en presentatie van de eigen ervaringen en visie

1e semester: groepslessen – beschouwing
2e semester: field visits – praktijkverkenning

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een afwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een afwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

De studenten worden enerzijds beoordeeld op hun actieve deelname aan de seminaries en op tussentijdse opdrachten en anderzijds op de afsluitende reflectie-opdracht.
Studenten hebben aanwezigheidsverplichting op de hoorcollege’s en moeten verplicht een aantal field visits doen.
Details: zie DigitAP