Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lichamelijk bewustzijn 1 (instrument)11975/3300/2425/1/28
Studiegids

Lichamelijk bewustzijn 1 (instrument)

11975/3300/2425/1/28
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  • instrument / zang
 • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Andere co-titularis(sen): Vanhove Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

In lichamelijk bewustzijn gaat de student op zoek naar manieren om zichzelf voor te bereiden op een duurzame carrière. Het lichaam is het instrument, niet alleen fysiek en mentaal, maar ook artistiek.

Lichamelijk bewustzijn bestaat uit twee verschillende modules: Conditie en Weerbare Kunstenaars.

Conditie = 30u werkt de student onder begeleiding van een kinesist aan het versterken van het eigen lichaam.

Weerbare Kunstenaars = 12u bestaat en bevat een meer theoretisch gedeelte en een praktisch toepassingsgericht gedeelte psycho-educatie om de mentale weerbaarheid te versterken.


Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student verwerft inzicht over coping strategieën om de eigen mentale weerbaarheid te versteken
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student verwerft de discipline om zijn houding en conditie te trainen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student ontwikkelt een goede studiehygiëne en een basis algemene conditie.
De student ontwikkelt een houdings- en bewegingsbewustzijn mét en zonder zijn instrument. Hij ervaart het verschil in klankresultaat bij een goede of minder goede houding.
De student verwerft basiskennis van het skelet, de belangrijkste spiergroepen en de ademhaling, ergonomie van de staan- en zithouding.
De student verwerft controle over zijn ademhaling.
De student verwerft inzicht in ontspanningstechnieken
De student kan de correcte musiceer-houding aannemen en weet wat er nodig is om deze te behouden.
De student is zich bewust van het belang van een goede fysieke en mentale conditie voor het opbouwen van een duurzame carrière.

Leerinhoud

De student is zich bewust van het belang van een goede fysieke en mentale conditie voor het opbouwen van een duurzame carrière.
De student verwerft inzicht en controle over:

 • de eigen mentale weerbaarheid en mogelijke copingstrategieën
 • de eigen houding en beweging
 • verschillende bewegingen waarmee men zichzelf kan opwarmen voor het studeren 
 • verschillende technieken om tijdens en na het studeren te ontspannen
 • is zich bewust van het belang van een goede conditie en houding
 • is zich bewust van het belang van mentale zelfzorg
 • streeft naar een goede basisconditie, uithouding, kracht en souplesse
 • streeft naar een goede study-life balans

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gemakkelijke sportkledij, goede loopschoenen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

yogamatje, handdoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het einresultaat.