Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Musiceerpraktijk 3 (6 sp)38963/3300/2425/1/00
Studiegids

Musiceerpraktijk 3 (6 sp)

38963/3300/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen instrument / zang
  • Piano binnen instrument / zang
  • Zang binnen instrument / zang
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de muziek als Musiceerpraktijk 3 (3 sp)
 • Bachelor in de muziek als Musiceerpraktijk 3 (9 sp)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Geysels Bart
Andere co-titularis(sen): Grimm Justus, Kessels Koen, Proot Stephanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Musiceerpraktijk 2 (6 sp).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk neemt de student deel aan ensembles, producties, masterclasses, projecten en/of studiereizen. Dit gebeurt in ensembleverband of binnen de
context van de klas of vakgroep, al dan niet in coproductie met externe organisaties.

De masterclasses en klasprojecten worden bij aanvang van het academiejaar aan de studenten meegedeeld, hun aanwezigheid is verplicht. Deelname aan studiereizen
(indien van toepassing) is ten zeerste aanbevolen.

De toewijzing van studenten aan de ensembles en producties gebeurt via het productieteam in overleg met de instrument- of zangdocenten en/of - vakgroepvoorzitters. Studenten
hebben evenwel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde projecten op te geven via hun instrument- of zangdocent.

Naast het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk kan de student bijkomende projecten of producties opnemen via het keuzeopleidingsonderdeel ‘uitbreiding Musiceerpraktijk’.

Voor elk groter project (vooral orkestprojecten) wordt er per strijkerspupiter één aanvoerder aangeduid. Deze studenten worden gevraagd mee het muziekmateriaal voor te bereiden en een verantwoordelijke rol te spelen in het productieproces.

Voor bepaalde producties, solisten- of orkestplaatsen worden audities gehouden.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student Instrument/zang kan standaardrepertoire in groep uitvoeren
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student Instrument/zang kan muziek vertolken uit verschillende muzikale stijlperiodes.
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student Instrument/zang heeft inzicht in de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student Instrument/zang kan binnen een ensemble of koor een aanzet tot sturende rol opnemen naar collega-studenten en docenten met respect
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student Instrument/zang heeft inzicht in het creëren van een groepsgeluid en een muzikale groepsdynamiek
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student Instrument/zang kan eenvoudig orkest- of koorrepertoire in groep op zicht vertolken
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student kan een sturende rol opnemen binnen een creatieve context
De student zet zijn professionele attitude, hulpvaardigheid en vlotte sociale communicatievaardigheden actief in binnen een creatieve context/ muzikaal project
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan een onderbouwde kritische reflectie op een lezing of masterclass van extern expert linken aan de eigen hoofddiscipline en schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.

Leerinhoud

Zie de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.
Voor studenten piano en accordeon:
Ensemble- of vakgroepprojecten en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen en/of
Orkestspel (bepaalde studenten nemen deel aan het harmonieorkest, symfonieorkest, interdisciplinaire producties of aan operaproducties)

Voor studenten zang:
kamerkoor en
masterclass of lecture recitals en
opera scènes en/of operaproducties (na auditie) en/of
externe koorwerking en/of
studiereis of didactische uitstap

Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden op de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren - Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00