Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 2529/3300/2425/1/28
Studiegids

Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 2

529/3300/2425/1/28
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen instrument / zang
  • Gitaar binnen instrument / zang
  • Klavecimbel binnen instrument / zang
  • Orkestinstrument binnen instrument / zang
  • Piano binnen instrument / zang
  Keuzepakket:
  • Klavecimbel Bachelor 2
  • Orkestinstrument Bachelor 2
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel, Braeckman Hendrik, Demeyere Ewald, De Raedt Sterre, De Splenter Maarten, Malaise Jeroen, Van Kerkhoven Joost, Willems Carlo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen
Zelfstudie

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student wordt op persoonlijk niveau begeleid en wordt beoordeeld op zijn/haar individuele evolutie in verhouding met Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 1

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De studenten krijgen een basisopleiding Praktische Harmonie. De inhoud ervan leunt enerzijds aan bij de traditionele aspecten: het verwerven van vaardigheden in het spelen van elementaire akkoordverbindingen, het harmoniseren van melodieën, thema met variaties, eenvoudige transpositie en improvisatie. Anderzijds blijft er ruimte voor een meer geïntegreerde aanpak. Daarbij wordt een greep gedaan uit het aanbod van mogelijke werkvormen (zie Vademecum Algemene Muzikale Vorming).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling gebeurt aan de hand van een halfjaarlijkse vaardigheidstoets (50% van de punten) en een vaardigheidstoets op het einde van het academiejaar (50% van de punten).