Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Repertoire 1733/3300/2425/1/77
Studiegids

Repertoire 1

733/3300/2425/1/77
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Accordeon binnen instrument / zang
    • Gitaar binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Couck Nico
Andere co-titularis(sen): Mariën Ludo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Begincompetenties (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan de werken van de repertoirelijst op een representatief niveau uitvoeren met een juiste tekstkennis van de partituur
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kan (met begeleiding van de docent) de werken van de repertoirelijst op een stilistisch verantwoorde wijze uitvoeren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student pas een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan de kennis aangereikt in de verschillende vakgebieden uit het opleidingsprogramma herkennen in de werken uit de repertoirelijst
De student toont een onderbouwd harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen m.b.t. de werken op de repertoirelijst
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student kan de componisten uit de repertoirelijst situeren binnen een cultuurhistorische context

Leerinhoud

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep