Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Repertoire en literatuurstudie 129444/3300/2425/1/43
Studiegids

Repertoire en literatuurstudie 1

29444/3300/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Accordeon binnen instrument / zang
    • Klavecimbel binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Couck Nico
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel, Mariën Ludo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan de werken van de repertoirelijst op een representatief niveau uitvoeren met een juiste tekstkennis van de partituur
De student kan een overzicht geven van de belangrijkste componisten, werken en opnames van het behandelde repertoire en kan dit plaatsen in een historische, sociaal-culturele en muziektechnische context
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kan (met begeleiding van de docent) de werken van de repertoirelijst op een stilistisch verantwoorde wijze uitvoeren
De student kan een gethematiseerd concertprogramma samenstellen obv de behandelde literatuur
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan (historische) opnames gedetailleerd analytisch beschrijven aan de hand van de muzikale parameters
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student pas een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan de kennis aangereikt in de verschillende vakgebieden uit het opleidingsprogramma herkennen in de werken uit de repertoirelijst
De student kan een partituureditie van het repertoire kritisch analyseren in functie van de uitvoeringspraktijk en dit plaatsen in een historische context
De student toont een onderbouwd harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen m.b.t. de werken op de repertoirelijst
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan akoestische principes analyseren in functie van het eigen instrument
De student kan de bouw van het instrument, haar speeltechnische eigenschappen en de gevolgen ervan voor de lichaamsmotoriek analytisch en functioneel beschrijven
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student kan een overzicht geven van de geschiedenis en de familie van het instrument
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan een overzicht geven van de geschiedenis en de familie van het instrument

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep