Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Musiceerpraktijk 2 (3 sp)38965/3300/2425/1/68
Studiegids

Musiceerpraktijk 2 (3 sp)

38965/3300/2425/1/68
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Gitaar binnen instrument / zang
  • Klavecimbel binnen instrument / zang
  • Orgel binnen instrument / zang
  • Zang binnen instrument / zang
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de muziek als Musiceerpraktijk 2 (6 sp)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Geysels Bart
Andere co-titularis(sen): Grimm Justus, Kessels Koen, Proot Stephanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Musiceerpraktijk 1 (6 sp).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk neemt de student deel aan ensembles, producties, masterclasses, projecten en/of studiereizen. Dit gebeurt in ensembleverband of binnen de
context van de klas of vakgroep, al dan niet in coproductie met externe organisaties.

De masterclasses en klasprojecten worden bij aanvang van het academiejaar aan de studenten meegedeeld, hun aanwezigheid is verplicht. Deelname aan studiereizen
(indien van toepassing) is ten zeerste aanbevolen.

De toewijzing van studenten aan de ensembles en producties gebeurt via het productieteam in overleg met de instrument- of zangdocenten en/of - vakgroepvoorzitters. Studenten
hebben evenwel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde projecten op te geven via hun instrument- of zangdocent.

Naast het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk kan de student bijkomende projecten of producties opnemen via het keuzeopleidingsonderdeel ‘uitbreiding Musiceerpraktijk’.

Voor elk groter project (vooral orkestprojecten) wordt er per strijkerspupiter één aanvoerder aangeduid. Deze studenten worden gevraagd mee het muziekmateriaal voor te bereiden en een verantwoordelijke rol te spelen in het productieproces.

Voor bepaalde producties, solisten- of orkestplaatsen worden audities gehouden.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student Instrument/zang kan eenvoudige repertoire in groep uitvoeren
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student Instrument/zang heeft basisinzicht in de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student Instrument/zang kan vlot functioneren onder leiding van een dirigent of aanvoerder.
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student Instrument/zang toont op de repetities aan dat hij de partituren zelfstandig kan interpreteren
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student Instrument/zang kan in groep op zicht een eenvoudig standaardwerk spelen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student Instrument/zang beheerst vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
De student Instrument/zang heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student beschikt over een professionele attitude, hulpvaardigheid, respect en toont vlotte sociale communicatievaardigheden naar collega-studenten en docenten
De student kan vlot samenwerken binnen een creatieve context
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de masterclasses of lezingen kritisch becommentariëren in het licht van de eigen hoofddiscipline

Leerinhoud

Zie de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.
voor studenten Klavecimbel, Gitaar, Orgel:
koor en
masterclass of lecture recitals en
ensemblespel en/of
studiereis of didactische uitstap

voor studenten Zang:
kamerkoor en
masterclass of lecture recitals en
operascènes en/of operaproducties (na auditie) en/of
externe koorwerking en/of
studiereis of didactische uitstap

voor studenten compositie:
koor en
Ensemble XXI (lezingen, componistendag, uitvoering van de werken van de compositieklas) en
masterclass of lecture recitals en/of
studiereis of didactische uitstap

Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden op de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00