Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Research 34988/3300/2425/1/23
Studiegids

Research 3

4988/3300/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  • instrument / zang
 • Schakelprogramma muziek - compositie
 • Schakelprogramma muziek - directie
 • Schakelprogramma muziek - instrument
 • Schakelprogramma muziek - zang
 • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Agsteribbe Frank
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Senden Yves
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Research 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen met individuele feedback-momenten omtrent de individuele opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student stelt een eigen onderzoeksproject op met formulering van werkhypothese, bibliografie.
De student kan kennis en vaardigheden verworven in Research 1 en 2 toepassen in zelfstandige praktijkopdrachten.
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan bronnen lokaliseren en kritische bestuderen
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student plant en evalueert zijn eigen werkproces.

Leerinhoud

In Research 3 wordt verder gebouwd op de onderzoekskennis en -vaardigheden uit het vorige jaar en worden deze gericht toegepast. Aan de hand van concrete casussen worden mogelijke modellen, vormen en output van artistiek onderzoek geïllustreerd en diverse soorten onderzoeksmethodieken onderzocht. Hiervoor worden lezingen met gemodereerde Q & A’s georganiseerd: de concrete planning verschijnt op DigitAP.
Het eigen repertoire dient vervolgens als uitgangspunt voor het uitwerken van een eigen relevant onderzoeksthema, dat tenslotte klassikaal zal worden voorgesteld.

Zie ook Vademecum Algemene Culturele Vorming.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- De recentste versies van Style Guide
- Conservatoriumbibliotheek (in het bijzonder ook de elektronische bronnen)
- Computer met internetaansluiting en toegang tot de bibliotheek en online bronnen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.