Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leren met kleuters B35589/3305/2425/1/00
Studiegids

Leren met kleuters B

35589/3305/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 5
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Didactisch werken B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Luyckx Kato
Andere co-titularis(sen): Dierickx Eva, Schyvens Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
Begeleidt kinderen op een coachende en constructieve manier in hun spel
Interactie: de klas managen
stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen door middel van een efficiënte en effectieve klasorganisatie
Integreert gepaste pedagogische begeleidingsstrategieën in de onderwijspraktijk
Interactie: diversiteit hanteren
past de bouwstenen van en voorwaarden tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in de klascontext
Interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
Benutten (ver)zorgende activiteiten om onderwijsdoelen na te streven
bevordert executieve functies bij kleuters

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt ingegaan op onder andere:

- Executieve functies
- Pedagogische vaardigheden bij jonge kinderen
- spelontwikkeling en begeleiding
- planmatig werken

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Kleuterleerkracht: Het naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijsVerplicht€ 29,99
 • Auteur: Dierickx, E. & Koelman, A.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen. De totale examentijd (120 minuten) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets (90 minuten) + 1/3de extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer informatie: zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen. De totale examentijd (120 minuten) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets (90 minuten) + 1/3de extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer informatie: zie studiewijzer.