Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek taal A35590/3305/2425/1/34
Studiegids

Vakdidactiek taal A

35590/3305/2425/1/34
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Landuyt Ingeborg
Andere co-titularis(sen): Dierickx Eva, Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de contactmomenten onderzoeken we (gedeeltelijk) wat het ontwikkelingsgebied Nederlands voor kleuters inhoudt. (Dit wordt vervolgd in Vakdidactiek taal B.) Je raakt vertrouwd met vaktermen en bekijkt veel praktische voorbeelden. Je wordt geëvalueerd op enkele eigen activiteiten die je uitwerkte.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
Interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen

Leerinhoud

We verkennen wat er nodig is om aan de ontwikkelingsdoelen en leerplannen voor Nederlands te werken. Hoe zorgen we dus voor doordachte en boeiende activiteiten in een uitdagend talig en geletterd klimaat in de klas, zodat kleuters taal leren?

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

- Hoe werken we met een boeiende boekenhoek?
- Hoe verbreden en verruimen we de taal van de kleuters? (Woordenschatdidactiek)
- Hoe creëren we kansen voor de ontluikende geletterdheid van de kleuters?
- Hoe werken we met verhalen en prentenboeken?

Meer informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Boordevol taalVerplicht€ 36,00
 • Auteur: Mariet Schiepers e.a.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Opdracht