Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderwijs en samenleving 132488/3306/2425/1/95
Studiegids

Onderwijs en samenleving 1

32488/3306/2425/1/95
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Binon Sam
Andere co-titularis(sen): Hegge Miet, Hoet Hans
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is inleidend en richt de studenten bij de start van de opleiding op hoe leraren steeds in verbinding staan met de samenleving. Onderwijs is geen eiland dat buiten de samenleving staat maar er op verschillende manieren mee verbonden is. Studenten die de lerarenopleiding starten, volgen vanaf dag 1 de actualiteit gedurende hun volledige opleiding en uiteraard ook later als afgestudeerde leraar. Ze volgen verschillende kranten en tijdschriften, ook uit het buitenland, en volgen de cultuurkalenders via verschillende kanalen. Studenten verzamelen, selecteren, analyseren, begrijpen, interpreteren, verdiepen verschillende actua-items in hun portfolio. Tijdens de werkcolleges wordt over deze items gediscussieerd in gemengde KO/LO-groepen aan de hand van verschillende werkvormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
maakt het mensenrechtenperspectief bespreekbaar
bespreekt actuele maatschappelijke ontwikkelingen vanuit mensenrechtenperspectief
interactie: taal ontwikkelen
maakt kritisch gebruik van een breed scala aan media
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt zich kritisch-constructief op t.a.v. relevante maatschappelijk-culturele thema's
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
benoemt (de) verschillende aspecten van de maatschappelijke rol van de leraar

Leerinhoud

  • Mensenrechten
  • Sustainable Development Goals (SDG's)
  • Mediawijsheidscompetenties
  • Analyseren en beschouwen: bewust lezen, kijken, luisteren, hierover met zichzelf en met anderen reflecteren en van gedachten wisselen, betekenissen ontrafelen en geven
  • Vaardigheden m.b.t. discussiëren en argumenteren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Kranten, tijdschriften, cultuurkalenders... zijn verplichte studiematerialen. Deze zijn gratis beschikbaar via o.a. de bib en GoPress.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00De concrete beoordeling wordt verder toegelicht in de studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De concrete beoordeling wordt verder toegelicht in de studiewijzer