Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in interactie 132489/3306/2425/1/32
Studiegids

Leraar in interactie 1

32489/3306/2425/1/32
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Martens Nele
Andere co-titularis(sen): Robert Nathan, Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je in interactie gaan met verschillende gesprekspartners in en rond de school. Bovendien streef je daarbij naar verzorgd en correct schriftelijk en mondeling taalgebruik. Je ontdekt de techniek van het verbindend communiceren en bevordert je eigen leesvaardigheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
herkent de groepsdynamische processen in de leergroep
Interactie: inspirerend coachen
luistert actief en empathisch
interactie: taal ontwikkelen
behaalt de ondergrens voor technisch spreken en schrijven
stemt de eigen communicatiestijl en het eigen register af op de context en de gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
stimuleert groepsvorming
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over het effect van de eigen stijl op de klasgroep

Leerinhoud

Als leraar ga je in de eerste plaats in interactie met kinderen, maar ook met collega's, ouders (Nederlandstalige én anderstalige) en externen.

Leraars moeten met heel diverse gesprekspartners kunnen communiceren op een verbindende manier.

Ze verzorgen hun mondelinge en schriftelijke taal en streven daarbij naar het juiste register. Ze handelen bovendien taalsensitief en talensensibiliserend.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
  • Omschrijving: mededelend-aanbiedende en interactieve werkvormen waarbij de sturing van het leerproces in handen is van de lector
  • Opmerking: Tijden de lessen hanteren de studenten bewust het AN.
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
  • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in hoofdzaak individueel (of per twee) aan de uitvoering van opdrachten of oefeningen werken. De nadruk ligt hierbij op de zelfactiviteit van de student. Tussenkomsten van de lector beperken zich in hoofdzaak tot begeleiden (ondersteunen, feedback geven, e.d.).
  • Opmerking: Tijdens de lessen hanteren de studenten bewust het AN.
Vormen van groepsleren14,00 uren
  • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in groepsverband – meestal in kleinere groepen – werken aan opdrachten of projecten. De sturing van het leerproces is in sterke mate in handen van de groep. Tussenkomsten van de lector beperken zich in hoofdzaak tot het coachen van de groep.
  • Opmerking: Tijdens de interactie met medestudenten hanteren de studenten het AN.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Studietijd die voorzien is voor zelfstudie door de student buiten de contacturen. Deze vorm van studietijd is van toepassing op alle werkvormen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,0020' mondeling examen per student
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Schriftelijke vaardigheid: examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Schriftelijke vaardigheid: examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Mondeling examen: 20' per student.