Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Ervaringsgericht leren 132490/3306/2425/1/66
Studiegids

Ervaringsgericht leren 1

32490/3306/2425/1/66
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dieltiens Merel
Andere co-titularis(sen): Hancké Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

Hoe houd je als student-leraar het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen hoog?

 • Hoe herken je verschillende signalen van welbevinden en betrokkenheid bij leerlingen?
 • Welke factoren hebben invloed op het welbevinden en de betrokkenheid bij leerlingen?
 • Waar plaatsen we welbevinden en betrokkenheid als voorwaarden om binnen onderwijs tot leren te komen?
 • Op welke manier heeft jouw leerkrachtstijl en de wijze waarop je naar het gedrag van kinderen kijkt, invloed op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen?

Hoe analyseer je gedrag van leerlingen vanuit een ervaringsgerichte kijk?

 • De basishouding van een ervaringsgerichte kijk.
 • Vormen van perspectief nemen.
 

 

 

 

 

 

 

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
analyseert gedrag van leerlingen vanuit een ervaringsgerichte kijk en gaat er constructief mee om
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
formuleert initiatieven om een zo hoog mogelijke betrokkenheid bij alle lerenden te bereiken
formuleert interventies om een zo hoog mogelijk welbevinden bij alle lerenden te bereiken

Leerinhoud

Vanuit verschillende standpunten, denkkaders en onderwijsvisies leert de student over en zet de theorie om in praktijk rond volgende zaken : 

 • leer- en onderwijssituaties (o.a. ervaringsgericht leren) die gericht zijn op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen.
 • de betekenis van welbevinden en betrokkenheid en welke voorwaarden hierbij van belang zijn.
 • het belang van een positief (leer)klimaat in functie van welbevinden en betrokkenheid.
 • op welke manier een leerkrachtstijl invloed heeft op het positief (leer)klimaat en de leeromgeving.
 • op welke manier we kunnen inspelen op het 'gedrag' van leerlingen vanuit een ervaringsgericht perspectief.
 • factoren die betrokkenheid verhogen.
 • factoren die welbevinden verhogen.
 • een krachtige leeromgeving en organisatievormen.

Studiematerialen (lijst)

ervaringsgericht werken in de basisschool met 6- tot 12-jarigenVerplicht€ 29,99
 • Auteur: Ferre Laevers en Ludo Heylen
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00