Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Iedereen leert 132491/3306/2425/1/03
Studiegids

Iedereen leert 1

32491/3306/2425/1/03
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Janssen Roel
Andere co-titularis(sen): Hancké Tom, Havermans Inge, Hegge Miet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 83,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
herkent hoe je via een efficiënte en effectieve klasorganisatie de ontwikkeling van leerlingen stimuleert.
Integreert gepaste pedagogische begeleidingsstrategieën in de onderwijspraktijk
Interactie: diversiteit hanteren
past de elementen van ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in de klascontext.
herkent in het speel-, leer- en leefklimaat het ontwikkelingsniveau van de leerlingen

Leerinhoud

Elementen van ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat

Binnenklasdifferentiatie

Klasorganisatie

Ontwikkelingspsychologie

...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Cursusmateriaal op digitale leeromgeving

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Pameijer, N. (2018), Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Den Haag: Acco.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (120'). De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3de extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (120'). De totale examentijd voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3de extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.