Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Het ABC van leren 132532/3306/2425/1/39
Studiegids

Het ABC van leren 1

32532/3306/2425/1/39
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Binon Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten
herkent geschikte (digitale) werkvormen, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
herkent didactische principes in lessen/activiteiten
herkent geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen

Leerinhoud

Hoe creëer je een uitdagende leeromgeving met daarin aandacht voor:
o beginsituatie, doelen,
o didactische handvatten
o rol van de leraar,
o de leerinhoud,
o de werkvormen,
o de media,
o de evaluatie
o eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus ABC van leren 1Verplicht
  • Auteur: Vakgroep pedagogie
Handboek Het didactisch werkvormenboek. Variatie en differentiatie in praktijkVerplicht€ 39,95
  • Auteur: Hoogeveen en Winkels
Puzzelen aan een uitdagende leeromgevingVerplicht€ 52,00
  • Auteur: Audrey Deleu, Delphine Wante, Dieter Carré, Sofie Dossche
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht
Leerplannen GO!: http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/leerplannen/leerplannen-baoVerplicht
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs - http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijkVerplicht
  • Auteur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Kan online doorgaan. De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Kan online doorgaan. De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.