Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Nederlands 232493/3306/2425/1/71
Studiegids

Vakdidactiek Nederlands 2

32493/3306/2425/1/71
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vansteelandt Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied Nederlands
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten Nederlands als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied Nederlands
selecteert doelen binnnen het leergebied Nederlands afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied Nederlands
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied Nederlands
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied Nederlands
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied Nederlands
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied Nederlands op maat van de leerlingen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied Nederlands
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied Nederlands dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

We kijken naar de opbouw van het vak Nederlands in het basisonderwijs en dan meer specifiek in de lagere school. Welke domeinen onderscheiden we? Vervolgens behandelen we in de verschillende contactmomenten de specifieke didactiek van de domeinen, spreken, luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. We vertalen deze kennis en vaardigheden ook in concrete lesvoorbereidingen. We besteden extra aandacht aan kinder- en jeugdliteratuur.

Je hebt een basiskennis Nederlands wat woord- en zinsleer betreft en kan foutloos schrijven. Twijfel je nog aan die kennis en vaardigheden dan ga je zelfstandig aan de slag om deze bij te schaven.

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer (beschikbaar via Digitap)Verplicht
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector
Volop Taal - didactiek Nederlands voor de lagere schoolVerplicht€ 42,00
  • Auteur: Schiepers et al

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus/studiewijzer

Handboek Basiskennis taalonderwijs (Huizenga & Robbe)Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursus/studiewijzer

Handboek Taalonderwijs ontwerpen (Huizenga & Robbe)
Handboek Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk (Meelis-Voorma, Molenaer & Overmeijer)
Leesbeesten en boekenfeesten (van Coillie)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)6,00 uren
  • Omschrijving: Voorleesproject tijdens de jeugdboekenmaand
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Voorlezen in een Antwerpse basisschool in het kader van de jeugdboekenmaand. Eventuele kosten van eigen verplaatsing daarheen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk online examen (120 minuten)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk online examen (120 minuten)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00