Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek muzische vorming 132533/3306/2425/1/73
Studiegids

Vakdidactiek muzische vorming 1

32533/3306/2425/1/73
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten verkennen hun eigen muzische grondhouding. De bouwstenen en werkvormen van de verschillende muzische domeinen worden aangeboden. De studenten verdiepen zich in de creatieve vaardigheden. De studenten bouwen een muzische lesactiviteit op.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied muzische vorming
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten muzische vorming als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied muzische vorming
selecteert doelen binnnen het leergebied muzische vorming afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied muzische vorming
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied muzische vorming
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied muzische vorming
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied muzische vorming
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied muzische vorming op maat van de leerlingen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied muzische vorming
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied muzische vorming dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Vakdidactiek Muzische Vorming

- visie op muzische vorming

- muzische grondhouding

- doelgericht beschouwen

- kunst als inspiratiebron

- creatieve vaardigheden

- muzisch lesconcept en opbouw muzische les (fases)

- creatieve opdrachten integreren in de muzische lesopbouw

Studiematerialen (lijst)

(cursus) materiaal op de elektronische leeromgeving digitapVerplicht
Handboek Zeppelin, didactiek van muzische vormingVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Koen Crul

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00