Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek mens en maatschappij 332499/3306/2425/1/81
Studiegids

Vakdidactiek mens en maatschappij 3

32499/3306/2425/1/81
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Windelen Philippe
Andere co-titularis(sen): Craen Britt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Het ABC van leren 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied mens en maatschappij
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten mens en maatschappij als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied mens en maatschappij
selecteert doelen binnnen het leergebied mens en maatschappij afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied mens en maatschappij
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied mens en maatschappij
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied mens en maatschappij op maat van de leerlingen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied mens en maatschappij dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Deze inhouden komen aan bod:

  • Eindtermen en leerplannen M&M
  • Werkvormen en methodieken bij M&M-lessen: hoe realiseer je uitdagende lessen M&M, hoe kan je dit aanpakken, hoe maak je krachtige lessen M&M in de basisschool? Welke materialen gebruik je?
  • Vakdidactische aanpak bij cursorisch en thematisch werken.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Vakdidactiek mens en maatschappij 3 (Digitap)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00