Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Ondersteunende vaardigheden 232500/3306/2425/1/18
Studiegids

Ondersteunende vaardigheden 2

32500/3306/2425/1/18
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dieltiens Merel
Andere co-titularis(sen): Binon Sam, Correwyn Annemieke, Craen Britt, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Landuyt Ingeborg, Luyckx Kato, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ondersteunende vaardigheden 2 is een opleidingsonderdeel dat zich situeert binnen de beroepstaak De wereld openen. De student kan binnen dit olod een keuze maken uit 2 verschillende leergebieden om zich inhoudelijk en didactisch te versterken.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
beheerst de leerinhouden
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
formuleert SMART groeidoelen vanuit de eigen beginsituatie
toont wat en hoe geleerd werd aan de hand van een persoonlijk actieplan
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
toont wat en hoe geleerd werd aan de hand van een persoonlijk actieplan

Leerinhoud

Voor dit olod maak je een keuze uit 2 verschillende leergebieden waarbinnen je een traject aflegt om je inhoudelijk en didactisch te versterken.
Dit doe je op basis van je eigen noden en mogelijke leerkansen. Een goede inschatting van je eigen basiskennis maken is dus van cruciaal belang.
Elk leergebied bestaat uit een aantal lerarenlabs waarin exemplarisch rond de inhouden van dat leergebied gewerkt zal worden. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de betekenis van de sleutelbegrippen uit het didactisch model.
Je dient in de examenperiode een digitaal audiovisueel portfolio in waarin je bewijst dat je een degelijke en zinvolle leerroute hebt afgelegd voor 2 leergebieden en de daaraan gekoppelde lerarenlabs met bewijs van jouw groei en de verworven inhouden/vaardigheden.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00