Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Keuzemodule 232501/3306/2425/1/52
Studiegids

Keuzemodule 2

32501/3306/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hegge Miet
Andere co-titularis(sen): Craen Britt, Dieltiens Merel, Le Maire Heidi, Raeymaekers Raf, Rosseel Tom, Sychold Nina, Taets An, Weemaes Thomas, Willems Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
rapporteert over het eigen doelgericht handelen
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de basiskennis van de gekozen modules
integreert de basiskennis van de gekozen modules
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
beheerst de basiskennis van de gekozen modules
integreert de basiskennis van de gekozen modules
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Keuzemodule 2 voorziet in een reeks trajecten waarbij je je kan verdiepen in vaardigheden die je kunt inzetten bij het ontwerpen van leeractiviteiten. Je kiest 2 trajecten en ontwikkelt zo je eigen repertoire als leerkracht.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer bij de cursus Keuzemodule 2

- de cursus Keuzemodule 2 in de digitale leeromgeving (DigitAP)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Presentatie en indienen portfolio tijdens de examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Presentatie en indienen portfolio tijdens de examenperiode.