Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderzoeken 432505/3306/2425/1/91
Studiegids

Onderzoeken 4

32505/3306/2425/1/91
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Onderzoeken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Janssen Roel
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Dieltiens Merel, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyckx Kato, Martens Nele, Robert Nathan, Rosseel Tom, Taets An, Timmermans Annie, Vansteelandt Iris, Verlinden Maya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van de eigen professionele ontwikkeling
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
formuleert een heldere onderzoeksvraag
interpreteert onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek en kan de draagwijdte er van inschatten
selecteert (met ondersteuning) relevante bronnen om tot een onderzoeksvraag te komen

Leerinhoud

Leerkrachten moeten in staat zijn om vanuit onderzoek in onderwijs vernieuwing binnen te brengen in de klas, daarnaast is het belangrijk dat leerkrachten hun functioneren in vraag kunnen stellen en bijsturen.
Daarom dat we in onderzoeken 4 de onderzoeksvaardigheden centraal stellen. Je verkent de onderzoekscyclus, maakt kennis met verschillende methodes met een focus op praktijkonderzoek, je formuleert een onderzoeksvraag en leert kritisch kijken naar onderwijs gerelateerd (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek.
Onderzoeken doe je niet alleen, daarom werken we ook in dit opleidingsonderdeel in kleine groepen samen rond een thema.
Je rapporteert hierover zowel schriftelijk als mondeling.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Documenten op de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00