Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in interactie 332507/3306/2425/1/62
Studiegids

Leraar in interactie 3

32507/3306/2425/1/62
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Leraar in interactie 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Robert Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod bouwt voort op de inhouden en vaardigheden van Leraar in Interactie 1. Waar we in Leraar in interactie 1 focussen op de eigen taalvaardigheid en eigen meertaligheid, leren we in leraar in interactie 3 de didactiek van taalontwikkelend lesgeven en functioneel meertalig leren. Bovendien verdiep je je verder in de techniek van de verbindende communicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
communiceert vanuit echtheid op een manier die leidt tot verbinding
interactie: taal ontwikkelen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
zet meertaligheid constructief in
geeft taalontwikkelend les
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden (op talig niveau)
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen lerenden

Leerinhoud

- Taalontwikkelend lesgeven en meertaligheid functioneel inzetten 

- Mondelinge en schriftelijke communicatie verzorgen, en deze actief inzetten om taalontwikkelend les te geven

- Verbindende communicatie 


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Verbindende Communicatie werkt, Tielemans Erwin, Garant.

- De leraar taalvaardig, Berends René, Van Gorcum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,0020 minuten mondeling examentijd per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,0020 minuten mondeling examentijd per student