Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 3-432516/3306/2425/1/77
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 3-4

32516/3306/2425/1/77
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Binon Sam
Andere co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Craen Britt, Hegge Miet, Hoet Hans, Raeymaekers Raf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je verder aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je reflecteert verder op je eigen handelen aan de hand van verschillende reflectiemodellen en leert jouw professionele competenties beter kennen en doelgericht verbeteren, en je verbeteracties met bronnen onderbouwen. De reflectie wordt verder verdiept en je leert denken voorbij het concrete handelen, door op zoek te gaan naar de oorsprong van dat handelen. Waarom doe je wat je doet? Waarom denk je wat je denkt? Vanwaar komen intenties, gedachten, emoties, meningen, acties, waarden en normen? Je reflecteert in dit opleidingsonderdeel dan ook over situaties waarin ethiek en deontologie een rol spelen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten, je bevraagt je medestudenten en wordt ook door hen bevraagd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van de eigen professionele ontwikkeling met ondersteuning van de supervisiebegeleider
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert over gebeurtenissen waarbij deontologie een rol speelt
vat feedback samen tot een beperkt aantal aandachtspunten
destilleert feedback vanuit verschillende bronnen (WPL, intervisie, ...) tot persoonlijke groeipunten
reflecteert over interacties vanuit een ethisch-deontologisch kader met ondersteuning van de supervisiebegeleider
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
ontwikkelt eigen creativiteit
past creatieve vaardigheden toe om onderzoekend te handelen

Leerinhoud

Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.