Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Iedereen inclusief 632520/3306/2425/1/19
Studiegids

Iedereen inclusief 6

32520/3306/2425/1/19
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod ga je aan de slag in verschillende werkgroepen om samen 'een beleid' uit werken met daaraan gekoppeld een visie en actieplan.

Elk beleid dat wordt uitgewerkt wordt gekoppeld aan het brede zorgbeleid op school en dit steeds vanuit een inclusieve visie. 

Dit olod volg je samen met studenten kleuter en lager van het reguliere traject. Tijdens de sessies werk je in groep actief en zelfstandig aan de opdracht onder begeleiding van de lector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een rol als leraar op vanuit een inclusieve visie op zorg
Draagt zorg voor transitieperiodes binnen klas- en schoolcontext
neemt een persoonlijke rol als leraar binnen het schoolteam op vanuit een inclusieve visie op zorg
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
neemt een genuanceerd standpunt in tav het Vlaams onderwijssysteem vanuit een inclusieve visie

Leerinhoud

Deelname Dive-in week (diversiteit en inclusie)
Decreet leersteun

Werken aan een inclusieve cultuur binnen een schoolteam
Beleidsonderwerpen (beleidsplan en actieplan) onderzoeken in functie van een inclusieve visie

Referentiekader voor onderwijskwaliteit (rOK)
Beleidsplan en actieplan in de basisschoolStudiematerialen (lijst)

LesmateriaalVerplicht
DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00