Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Bachelorproef 5-632522/3306/2425/1/87
Studiegids

Bachelorproef 5-6

32522/3306/2425/1/87
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Bachelorproef
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Janssen Roel
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Robert Nathan, Rosseel Tom, Timmermans Annie, Verlinden Maya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar) of 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Onderzoeken 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een professionele houding aan tijdens (in)formele teammomenten
legt gericht contacten (intern en extern) op een professionele manier
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in een (school)team
interactie: taal ontwikkelen
rapporteert helder en nauwkeurig
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
doet in overleg met anderen, suggesties voor verbeteringen in het (eigen) onderwijs op basis van conclusies van praktijkgericht onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
formuleert een gefundeerd antwoord op zijn onderzoeksvraag
formuleert een heldere onderzoeksvraag
selecteert (met ondersteuning) een onderzoeksmethode om zijn onderzoeksvraag te beantwoorden
zet de onderzoeksmethode adequaat in om zelfstandig data te verzamelen in functie van het bantwoorden van de onderzoeksvraag
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in

Leerinhoud

Je ontwerpt in groep en voert zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je rapporteert hierover zowel schriftelijk als mondeling.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Documenten op de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00