Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 5-632521/3306/2425/1/53
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 5-6

32521/3306/2425/1/53
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Binon Sam, Craen Britt, De Feyter Patrice, Hancké Tom, Hoet Hans
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je verder aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je reflecteert verder op je handelen en denken. De reflectie wordt nog verder verdiept zodat je leert om vanuit je ethisch-deontologisch kader te handelen, zowel pedagogisch, didactisch als in interactie met anderen. Wat ligt aan de basis van mijn handelen en van mijn zijn? Hoe komen mijn denken en mijn handelen overeen? Aan het einde van je opleiding ben je geëvolueerd tot een reflectieve professional die niet alleen reflecteert door terug te blikken, maar die reflecterend handelt en reflecteert in actie. Reflecteren is voor jou dan een attitude geworden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat interacties aan vanuit een ethisch-deontologisch karakter
interactie: taal ontwikkelen
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van de eigen professionele ontwikkeling
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Reflecteert op basis van twee verschillende, aangereikte reflectiemodellen
reflecteert over interacties vanuit een ethisch-deontologisch kader
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
bepaalt de eigen positie als startbekwame leraar en kan dit staven/onderbouwen

Leerinhoud

Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: Ofwel kies je voor een intervisiegroep die doorheen het jaar begeleid wordt i.f.v. reflecties en groeipunten. Ofwel kies je voor de 'OT-Academy' waarbij je aan de doelen werkt door 3 x een event te organiseren. In de studiewijzer staat wanneer je uiterlijk schriftelijk je keuze moet opgeven.
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00indienen reflectieopdrachten voor examen. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Ofwel: mondeling presentatie indien je gekozen hebt voor de werkvorm 'OT Academy'.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Indienen reflectieopdrachten voor examen. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Ofwel: mondeling presentatie indien je gekozen hebt voor de werkvorm 'OT Academy'.