Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Geloofsleer en het leven van de profeet 532526/3306/2425/1/29
Studiegids

Geloofsleer en het leven van de profeet 5

32526/3306/2425/1/29
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Islamitische godsdienst
  Keuzepakket:
  • Islamitische godsdienst
  • Islamitische godsdienst A
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Geloofsleer en het leven van de profeet 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Ben El Fkih Hagere
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel schetsen we het leven van de profeet Mohamed en leren we over de context van de pre-islamitische samenleving. We bestuderen alsook de basisprincipes van de geloofsleer: de uniciteit van Allah, de namen en eigenschappen van Allah, de Engelen, de Boeken, de profeten, het hiernamaals en de Voorbeschikking. Dit doen we aan de hand van interessante onderzoeksvragen en een kritische blik op onze vooropgestelde ideeën. De PowerPoints zijn geïnspireerd op het werk van M. El Fadili en M. El Meziani.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
beschrijft hoe men de geloofsovertuiging en het spiritueel welzijn van de leerlingen kan bevorderen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
geeft een overzicht van het leerplan islamitische godsdienst met betrekking tot de leerdomeinen: ‘geloofsleer’ en ‘het leven van de profeet’
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
geeft een overzicht van de basisprincipes van de islamitische geloofsleer (‘aqiedah')
schetst de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de profeet Mohammed
legt de islamitische geloofsleer uit aan de hand van de zes geloofspilaren
situeert de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de profeet Mohammed in hun historische context
selecteert leerinhouden die aansluiten bij wat leeft in een klasgroep en samenleving.
relateert de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de profeet Mohammed aan de hedendaagse Europese context

Leerinhoud

 • Basisprincipes van de geloofsleer: de uniciteit van Allah, de namen en eigenschappen van Allah, de Engelen, de Boeken, De profeten, het hiernamaals en de Voorbeschikking door Allah
 • Het leven van de profeet Mohammed: biografie van de profeet en zijn profeetschap
 • De zes geloofspilaren van de Islam
 • Basiskennis over de historische context van het leven van de profeet Mohammed en de pre-islamitische samenleving 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
In de voetstappen van de profeet – Lessen uit het leven van MohammedVerplicht€ 29,90
 • Auteur: Tariq Ramadan
Het leven van MohammedAanbevolen
 • Auteur: Ibn Ishaak
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Leerplan Islamitische godsdienst voor de lagere school (https://www.centrumislamonderwijs.be/uploads/2/6/3/0/26301550/consolidatie_leerplan_lo.pdf)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen literatuur

Al-Mubarakpuri, S. (2006). Biografie van de Profeet Mohammed, het zegel der profeetschap. Delft: Noer.

Ramadan, T. (2007). In de voetstappen van de profeet: Lessen uit het leven van Mohammed. Amsterdam: Van Gennep.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk examen
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00