Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 632527/3306/2425/1/63
Studiegids

Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6

32527/3306/2425/1/63
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Islamitische godsdienst
  Keuzepakket:
  • Islamitische godsdienst
  • Islamitische godsdienst A
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Ben El Fkih Hagere
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel analyseren we de Koran en de sunna aan de hand kritische onderzoeksvragen. We schetsen de structuur van de Koran en de authenticiteit van de andere bronnen. We traceren de het ontstaan en de historische context van de openbaring.
Het tweede deel van deze lessen gaan over de aanbiddingen. De voorwaarden en rituelen worden bestudeerd aan de hand van concrete casussen. De PowerPoints zijn geïnspireerd op het werk van M. El Fadili en M. El Meziani.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert van geloofsovertuiging en het spiritueel welzijn van de leerlingen
Leerbevordering doelgericht werken
maakt een lesvoorbereiding islamitische godsdienst vanuit de aangeleerde didactische principes
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
geeft een overzicht van het leerplan islamitische godsdienst met betrekking tot de leerdomeinen: ‘Koran’ en ‘aanbiddingen
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij wat leeft in een klasgroep en samenleving.
benoemt de basisprincipes van de voornaamste islamitische aanbiddingen
benoemt de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot het verzamelen van de koran
legt het verband tussen deze historische gebeurtenissen en latere periodes
gebruikt de verhalen en teksten uit de Koran als inspiratiebron voor het eigen leven en onze pluralistische samenleving.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
beschrijft gevarieerde werkvormen om leerinhouden door te geven

Leerinhoud

Inleiding tot aanbiddingen in de islam:

 • principes van het rituele gebed
 • de zuiverheidsprincipes
 • de rituele belasting
 • het vasten (in de maand ramadan)
 • de pelgrimstocht

Een basiskennis over de primaire bronnen van de islam en een inleiding tot de koranwetenschappen:

 • Koran en Sunna
 • het ontstaan en de historische context van openbaring
 • de authenticiteit en de belangrijkste thema’s die voorkomen in de Koran
 • de structuur van de Koran
 • bestaansredenen koranwetenschappen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Leerplan Islamitische godsdienst voor de lagere school (https://www.centrumislamonderwijs.be/uploads/2/6/3/0/26301550/consolidatie_leerplan_lo.pdf)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen literatuur

Bommel, A. v. (2016). De Koran, de uitleg voor kinderen. Amsterdam: Parthenon.

Vakkasoglu, V. (2008). Vertel mij over Allah. Amsterdam: Witte Tulp.

Philips, B. (2000). De ontwikkeling van de fiqh. Helmond: Momtazah.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk examen
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00