Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 632528/3306/2425/1/00
Studiegids

Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6

32528/3306/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Islamitische godsdienst
  Keuzepakket:
  • Islamitische godsdienst
  • Islamitische godsdienst A
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Ben El Fkih Hagere
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak bestuderen we de ontwikkeling als persoon en mens in een pluralistische maatschappij. Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen worden vanuit een islamitisch perspectief (kritisch) benaderd en gelinkt aan de ontwikkelingen in het verleden. Dit zal leiden tot het openstaan voor en in contact komen met interlevensbeschouwelijke perspectiefwisseling. De centrale plaats van de ethiek in de islam wordt diepgaand belicht. We schetsen alsook de grote veranderingen in de Arabische samenleving na de dood van de profeet Mohamed. De PowerPoints zijn geïnspireerd op de werken van M. El Fadili en M. El Meziani.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
situeert deze historische gegevens in een interconfessionele context.
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
benoemt de belangrijkste feiten en ontwikkelingen m.b.t. de islam en de islamtische gemeenschap in de periode van de vier kaliefen
plaatst de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de islam en de islamitische gemeenschap in de periode van vier kaliefen in onderling verband
geeft de betekenis aan van de periode van de vier kaliefen voor de islam in latere tijden
vertelt in eigen woorden het belang van deze historische gebeurtenissen voor zichzelf
legt verbanden tussen de islamitische geloofspilaren en zedelijkheid.
legt verbanden leggen tussen het leven van de profeet en zedelijkheid.
legt verbanden leggen tussen godsdienst/cultuur en zedelijkheid.

Leerinhoud

 • De belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de islam en de islamitische gemeenschap in de periode van de vier kaliefen en de betekenis ervan voor de islam in latere tijden en de persoonlijke geloofsopvatting
 • De islam in een interconfessionele context
 • Etische en religieuze waarden, zowel op persoonlijk vlak als binnen de maatschappelijke context
 • Actuele en maatschappelijke thema's in de islam als casussen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Leerplan Islamitische godsdienst voor de lagere school (https://www.centrumislamonderwijs.be/uploads/2/6/3/0/26301550/consolidatie_leerplan_lo.pdf)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Schriftelijk examen
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht30,00