Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Internationale uitwisseling 532524/3306/2425/1/58
Studiegids

Internationale uitwisseling 5

32524/3306/2425/1/58
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • 3de Bachelor: Internationalisering Semester 5
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Internationale uitwisseling 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Van den Hauwe Joris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel wordt steeds ingeruild voor één of meerdere mobiliteitsonderdelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de leerlingengroep, rekening houdend met interculturele verschillen
Interactie: diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen, rekening houdend met interculturele verschillen
Interactie: inspirerend coachen
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
interactie: taal ontwikkelen
gebruikt een vreemde taal gepast in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
past taalgebruik in een vreemde taal aan aan leerlingen in een internationale en anderstalige context
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie in een vreemde taal
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
heeft oog voor welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
bereidt observatie en evaluatie voor en voert deze zelfstandig uit
observeert en evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert, rekening houdend met interculturele verschillen
creëert in een internationale en anderstalige context en indien nodig met ondersteuning een rijke leeromgeving
vertaalt en structureert in een internationale en anderstalige context, en indien nodig met ondersteuning, leerinhouden en -ervaringen in een samenhangend onderwijsaanbod
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert administratie in functie van IOKOS correct uit
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt, indien relevant in een internationale en anderstalige context, niet klasgebonden taken van de leerkracht over