Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Didactisch werken A26728/3306/2425/1/01
Studiegids

Didactisch werken A

26728/3306/2425/1/01
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Basisdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bisschops Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
selecteert doelen afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten
Bereidt een les/activiteit voor, rekening houdend met de beginsituatie en de te bereiken doelen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel gaan we in op de algemene didactiek. In deel A gaan we in op:

-kennismaken met het didactisch model

-kennismaken (en leren gebruiken) van het lesvoorbereidingsformulier

-een algemene en specifieke beginsituatie leren onderscheiden en opstellen

-eindtermen en leerplandoelen leren zoeken, opstellen én ze concreet maken

-we leren wat didactische handvatten en principes zijn en we leren ze herkennen en toepassen

-we bekijken verschillende media en leermiddelen

-we bekijken verschillende groeperingsvormen en bekijken hoe die in je les kunnen aangewend worden.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Didactisch werken 1Verplicht€ 1,45
 • Auteur: Vakgroep pedagogie
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen 20min per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen 20min per student