Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Algemene didactiek I34862/3307/2425/1/03
Studiegids

Algemene didactiek I

34862/3307/2425/1/03
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
  • Biologie
  • Economie
  • Engels
  • Frans
  • Geschiedenis
  • Gezondheidsopvoeding
  • Islamitische godsdienst
  • Mode
  • Muzikale Opvoeding
  • Nederlands
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Project Algemene Vakken
  • Techniek
  • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hancké Tom
Andere co-titularis(sen): Bisschops Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,50 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Zet de correcte (vak)didactiek in voor het onderwijsvak, met oog voor de verschillende elementen van hedendaagse didactische modellen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Analyseert, bepaalt en gebruikt, de algemene en/of specifieke beginsituatie bij het lesontwerp, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door doelgericht lesstructuren en didactische principes in te zetten (zorgbrede lessen, ADD, ...), voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Hanteert de taxonomie van Bloom binnen de afbakening van voorkennis, het opmaken van het doelenkader, de keuze van werkvormen en leermiddelen en de evaluatie, voor dit opleidingonderdeel/de aangereikte inhoud
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Hanteert didactische inzichten, onderwijskundige kaders en vakspecifieke strategieën (formuleren doelen, werkvormen, didactische principes, instructies en vragen formuleren) bij observaties van de klaspraktijk of het uitwerken van een lesvoorbereiding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

De student leert in het OLOD Algemene didactiek de basisterminologie nodig om te functioneren in het onderwijs. Hij of zij leert denken binnen het kader van het didactisch model en van daaruit ook lessen op te bouwen. De verschillende onderdelen van het didactisch model worden een voor een uit de doeken gedaan en besproken. Bij verscheidene onderdelen van het didactisch model worden oefeningen voorzien die soms klassikaal, dan wel individueel gemaakt moeten worden. Bij het onderdeel evaluatie krijgen studenten enkel de essentie, omdat dit later in het olod 'toegepaste didactiek' uitgebreid behandeld wordt.

De studenten leren hoe de overgang van eindtermen naar leerplannen tot lesdoelen in elkaar zit, en krijgen de essentie over de (vernieuwde) taxonomie van Bloom.

Daarnaast leren studenten over enkele belangrijke onderwijsgerelateerde concepten  : UDL, STEM, REDICODIS, enz.

Ook wordt de algemene structuur van het onderwijs in Vlaanderen behandeld.

Tenslotte krijgen studenten te horen hoe ze het lesvoorbereidingsformulier theoretisch moeten invullen. De concrete vertaling daarvan ligt in handen van de vakcollega's.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
www.youtube.be - kanaal Tom Hancké - Algemene didactiekVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk - gesloten vragen - duur 90'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk - gesloten vragen - duur 90' Deze examentijd is exclusief de extra examentijd. Hiervoor mag je nog 1/4 tijd extra rekenen.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.