Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Academische ateliers III + IV36390/3307/2425/1/60
Studiegids

Academische ateliers III + IV

36390/3307/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Schraeyen Sofie, Talal Nassira
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De Academische Ateliers (ook wel AA's genoemd) zijn een jaarolod, wat betekent dat dit 'vak' het hele academiejaar wordt ingericht. Het hele academiejaar lang werken we samen aan jouw taalvaardigheid. Net als in het vorige jaar ligt de focus op zowel jouw mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. Waar in het eerste bachelorjaar vooral gewerkt werd aan je linguïstische taalvaardigheid, komt de focus dit jaar te liggen op subleerlijnen die verderbouwen op deze algemene basis. Zo werken we aan taal in discussie, taal als steun en taal als cultuur.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalregister en linguïstische correctheid in functie van het communicatiedoel en de gesprekspartners, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Communiceert adequaat, zowel mondeling als schriftelijk, afgestemd op de context, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

De Academische Ateliers (ook wel AA's genoemd) zijn een jaarolod, wat betekent dat dit 'vak' het hele academiejaar wordt ingericht. Het hele academiejaar lang werken we samen aan jouw taalvaardigheid. Net als in het vorige jaar ligt de focus op zowel jouw mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. Waar in het eerste bachelorjaar vooral gewerkt werd aan je linguïstische taalvaardigheid, komt de focus dit jaar te liggen op subleerlijnen die verderbouwen op deze algemene basis. Zo werken we aan taal in discussie, taal als steun en taal als cultuur.

Alle Academische Ateliers hebben een ondersteunende werking voor jouw functioneren als leraar (in opleiding) en focussen in die ondersteuning op taalvaardigheid in alle facetten. Taal is immers niet alleen het instrument waarmee jij en je latere leerlingen kennis zullen verwerven, het is ook het middel waarmee jij die kennis zal moeten overbrengen. De taal is voor een leraar in opleiding dus een "dubbel" instrument: het omvat de professionele taalvaardigheid die je nodig hebt om je (latere) job uit te oefenen (in zowel kennis opnemen als delen), maar ook de academische taalvaardigheid die je nodig hebt als student aan een hogeschool. Daarnaast rekenen we ook op een ruime 'persoonlijke' taalvaardigheid. De verschillende AA's die jij zal doorlopen, focussen op deze drie verschillende gebruikscontexten en gaan verder dan het 'zuiver vormcorrecte', waarmee we bedoelen dat de academische ateliers verder gaan dan het vermijden van dt-fouten. Taal is immers veel meer dan dat, wat we dan ook graag benadrukken in onze opleidingsonderdelen taalvaardigheid.
De inhouden van deze Academische Ateliers zijn ook ver van vrijblijvend: ze zijn gebaseerd op de functionele gehelen/eindtermen die de overheid lerarenopleidingen voorschrijft, de verschillende (taal)decreten en de taalcompetenties die de Nederlandse Taalunie heeft opgesteld. Als docenten brachten wij deze verschillende vereisten samen binnen vijf subleerlijnen:
1. Linguïstische taalvaardigheid, waarbij het zwaartepunt ligt op het correct gebruik van het Nederlands in professionele en academische contexten.
2. Taal in discussie, waarin de focus ligt op hoe je goede, op logica gebaseerde betogen kan uitbouwen, herkennen en aanleren, of hoe je net de fouten daartegen kan herkennen en remediëren
3. Taal als steun, een subleerlijn die de rol van de leerkracht als taalgebruiker in een meertalige en diverse wereld verkent
4. Taal en interactie, waarin je aanleert hoe je taal kan inzetten in alle mogelijke situaties die samenwerken vereisen
5. Taal als/in cultuur een subleerlijn die niet alleen door je docenten hoog in het vaandel wordt gedragen, maar ook binnen de eindtermen die de overheid en de Nederlandse Taalunie heel wat waarde kent. We willen je als docenten ook onderdompelen in de ruimere context waarin je werkt, met de taal die je (professioneel) gebruikt ben je immers lid van de 'spraakmakende gemeente' die samen met ons het Standaardnederlands vormgeeft.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Academische Ateliers: basisVerplicht
  • Auteur: D. Van der Kuylen, A. Van Elsacker, A. Correweyn

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00TOL - schriftelijke vaardigheden.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Cultuureducatie - mondelinge vaardigheden
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Je werkt projectmatig aan schriftelijke deeltaalvaardigheden "taal als steun", "taal in interactie" Deze examentijd is exclusief de extra examentijd. Hiervoor mag je nog 1/4 tijd extra rekenen.
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Je werkt projectmatig aan de deeltaalvaardigheden "taal als steun", "taal in interactie" en "taal als/in cultuur". Je stelt je cultuurparticipatieproject voor in een mondelinge presentatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Mocht je een onvoldoende behalen, dan maak je een nieuwe projectopdracht als tweede examenkans.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Mocht je een onvoldoende behalen, dan maak je een nieuwe projectopdracht als tweede examenkans.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.