Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Mondelinge communicatie & taalvaardigheid34591/3317/2425/1/31
Studiegids

Mondelinge communicatie & taalvaardigheid

34591/3317/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kockaerts Githa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De afgestudeerde communiceert adequaat met ouders/verzorgers met diverse taalachtergronden en stimuleert de betrokkenheid en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
Je communiceert op een adequate en inclusieve manier en in een geschikt register in functie van de ontvanger (leerling, collega, directie, ouder, verzorger…).

Leerinhoud

In dit vak staat mondelinge communicatie en taalvaardigheid centraal. Door verschillende opdrachten leer je zelfzeker, helder en gestructureerd communiceren en spreken voor een groep, met aandacht voor presentatietechnieken, inhoud, structuur, taalgebruik, en hoe je kan omgaan met spreekangst. Je kan op basis van ontvangen feedback acties ondernemen om je mondelinge communicatie te verbeteren. In functie van de doelgroep (leerlingen, collega’s, ouders,…) leer je op een adequate manier je communicatie aan te passen in het geschikte register. Er is daarbij specifieke aandacht voor inclusieve taal en communicatie. Daarnaast leer je in dit vak ook om functionele gesprekken te voeren, zoals feedback geven en ontvangen.

Je wordt beoordeeld op basis van een permanente evaluatie en vertrekkend vanuit jouw individuele beginsituatie (welke communicatieve vaardigheden beheers je al en op welk niveau en welke evolutie heb je doorgemaakt). Ook de manier waarop je je in de lessen profileert, wordt in de beoordeling meegenomen. Er wordt dus een grote bereidheid tot participeren en samenwerken verwacht en een attitude die gericht is op respect voor de groep en op het bewaken van een ‘veilige’ leeromgeving.

Dat impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen). Tijdens lessen waarin er een opdracht is, ben je verplicht aanwezig. In het geval van gewettigde afwezigheid wordt verwacht dat je de lesgever vóór de les verwittigt en dat je de dag nadien een doktersbriefje upload op Ibamaflex en mailt naar de lesgever. Als je dat niet doet, ben je ongewettigd afwezig en krijg je 0/20 voor de gemiste opdracht.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiemateriaal via Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Toetsmethode:

Eerste examenkans: permanente evaluatie en vaardigheidstoets

Tijdens lessen waarin er een opdracht is, is de student verplicht aanwezig. In het geval van gewettigde afwezigheid wordt verwacht dat de student de lesgever vóór de les verwittigt en dat de student de dag nadien een doktersbriefje binnenbrengt. Studenten die dat niet doen, zijn ongewettigd afwezig en krijgen 0/20 voor de gemiste opdracht.

Wie voor de eerste examenkans niet slaagt, krijgt een herkansing in augustus. Die tweede examenkans bestaat uit een vaardigheidstoets (100%).