Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Beeldende Mens in ontwikkeling: oriëntatie37817/3317/2425/1/08
Studiegids

Beeldende Mens in ontwikkeling: oriëntatie

37817/3317/2425/1/08
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ontwikkelingspsychologie van voornamelijk de eerste 18 levensjaren.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.

De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De afgestudeerde creëert een artistieke leeromgeving die in alle didactische componenten aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en proactief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
Je analyseert de typerende mijlpalen van een als normaal omschreven ontwikkeling van kinderen en kan ze herkennen in een casus.
Je stelt hypotheses op over de ontwikkeling van een kind, en ontwerpt gerichte vragen om deze te kunnen valideren.

Leerinhoud

Ontwikkelingspsychologie van de zich ontwikkelende mens (voornamelijk kinderen en jongeren) met nadruk op het visuele, beeldend-motorisch interactieve, onderverdeeld in fysieke, perceptuele, motorische, cognitieve, morele, taalvormende en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent. De leerstof van de lessenreeks voor de paasonderbreking kan eventueel zelfstandig verwerkt worden, nadien kan afwezigheid in de lessen leiden tot studieduurverlenging.

Studiematerialen (lijst)

Cursus via DigitapVerplicht
Studiewijzer Beeldende Mens in OntwikkelingVerplicht
  • Auteur: Lieven Vercauteren
Handboek Groot WordenVerplicht€ 29,99
  • Auteur: Katrien Struyven Marlies Baeten Eva Kyndt Eline Sierens

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten/externe links op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- De Jonckheere, Peter. Ontwikkelingspsychologie: inleidende begrippen en
implicaties voor opvoeding en (basis) onderwijs. Mechelen, Plantyn, 2011. Print. (wordt ook voor ‘de beeldende mens in moeilijkheden’ gebruikt, dus sterk aanbevolen!)
- Adriaenssens, Peter. Gids voor succesvol opvoeden. Tielt, Lannoo, 2008. Print.
- Bronson, Po en Merryman, Ashley. Ouders opgelet! Baanbrekende inzichten over opvoeden. Amsterdam, Maven Publishing BV, 2011. Print.
- Byttebier, Igor. Creativiteit. Hoe? Zo! Tielt, Lannoo, 2002. Print.
- Delfos, Martine F. Psychologie van de adolescentie: biologisch, psychologisch en pedagogisch. Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2012. Print.
- Feldman, Robert S. Ontwikkelingspsychologie 2: levensloop vanaf de jongvolwassenheid. 5de editie. Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2011. Print.
- Gombeir, Dirk, Luk Bosman en Chico Detrez. Identiteit ontwikkelen : leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs. Mechelen, Plantyn, 2008. Print.
- Hogerhuis, Michiel, en Martijn van Oorschot. Alle gedrag is communicatie. Amsterdam, SWP, 2007. Print.
- Meykens, Simone. Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief. Acco, 2000.Print
- Nelis, Huub en Yvonne van Sark. Puberbrein binnenstebuiten. 4de editie. Utrecht, Kosmos, 2014. Print.
- Pommereau, Xavier. Puberteit: meer dan puistjes alleen. Antwerpen, Standaard, 2008. Print.
- Van der Molen, H.T., Kluytmans, F. & Hommes, M. A. Gespreksvoering: basisvaardigheden en gespreksmodellen. Groningen, Noordhoff, 2016 (vierde druk). Print.
- Van Geel, Victor. Lichaamstaal: praktijkboek voor de leraar. 7de editie. Amersfoort, Thieme Meulenhoff, 2014 (zevende druk). Print.
- www.klasse.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Kennis- en inzichtstoets 100%

Open en gesloten vragen

Digitaal, schriftelijk, on campus, eigen laptop vereist.