Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Schriftelijke communicatie & taalvaardigheid34592/3317/2425/1/65
Studiegids

Schriftelijke communicatie & taalvaardigheid

34592/3317/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kockaerts Githa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De afgestudeerde communiceert adequaat met ouders/verzorgers met diverse taalachtergronden en stimuleert de betrokkenheid en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
Je schrijft correcte en vlotte teksten, in een geschikt register, in functie van de ontvanger (leerling, collega, directie, ouder, verzorger…).

Leerinhoud

In Schriftelijke communicatie en taalvaardigheid komt schriftelijke communicatie aan bod. Je leert om in adequaat en correct Nederlands schriftelijk te communiceren op een heldere, gestructureerde manier, in verschillende situaties, met verschillende doelgroepen.

Je moet aantonen dat je de nodige stappen onderneemt om jouw schriftelijke talige competenties te verfijnen. Aan de hand van feedback bij verschillende schriftelijke opdrachten krijg je suggesties aangereikt voor een individueel verbetertraject. Je moet vervolgens zelfstandig aan de slag om bepaalde pijnpunten bij te spijkeren.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiemateriaal via Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans: Je wordt beoordeeld op basis van permanente evaluatie en vertrekkend vanuit je individuele beginsituatie (welke communicatieve vaardigheden beheer je al en op welk niveau en welke evolutie heb je doorgemaakt). Aanwezigheid en attitude tijdens de lessen wordt in rekening gebracht bij de evaluatie. Ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen.

Wie voor de eerste examenkans niet slaagt, krijgt een herkansing in augustus. Die tweede examenkans bestaat uit een portfolio (100%).