Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Organisatie en wetgeving3195/3317/2425/1/52
Studiegids

Organisatie en wetgeving

3195/3317/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfaert Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
Je werkt aan een interpretatiekader en je kan kritisch omgaan met informatie en bronnen over onderwijsthema’s en ontwikkelingen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
Op basis van ervaringen en inzichten kan je advies formuleren dat bijdraagt aan beroepsvernieuwing, beleid en/of ontwikkeling van een school, culturele instelling of kunsteducatieve organisatie.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
Je gaat met collega's uit het werkveld in dialoog over je ervaringen, inzichten en meningen inzake onderwijskundige en kunsteducatieve thema’s.

Leerinhoud

Tijdens de lessen leer je een breder beeld vormen over het (kunst)onderwijs in Vlaanderen door de politieke structuur van Vlaanderen in de federale context en de onderwijsorganisatie in Vlaanderen te bestuderen.
Daarnaast spenderen we aandacht aan de recente onderwijsontwikkelingen en gaan we kijken naar de onderwijsorganisatie (rechtspositie van het onderwijspersoneel, statuten, sollicitatiemogelijkheden, vaste benoeming, zelfstandige in bijberoep, vakgroepen en vergaderingen…).
Er wordt ingegaan op de inrichtende machten, de kwaliteitszorg (de werking van de doorlichting), werking van externe partners en de decretale bepalingen van het onderwijs en het kunstonderwijs in het bijzonder, voornamelijk het DKO en het KSO.
We focussen op:
- de politieke en administratieve context van de onderwijsorganisatie in Vlaanderen
- de organisatie van -en de beleidsvoering omtrent het beeldend kunstonderwijs in Vlaanderen
- de decretale bepalingen van het (kunst)onderwijs, voornamelijk het DKO en het KSO
- de kwaliteitszorg in het onderwijs
- de school als organisatie (structuur en cultuur)
- de beleidseffectiviteit van de school
- de rechtspositie van het personeel
- combinatie kunstenaar/leraar
- solliciteren in het onderwijs: waar, wat, hoe
- de rechten van het kind

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis actief deelneemt aan de gesprekken en dit met een open houding en aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk je attest in via Ibamaflex.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

http//:www.onderwijs.vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?search=&publication_date=&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&competence=21&delivery_channel=&delivery_channel_1=

Cursus op DigitAP.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies en beoordelingscriteria.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk je attest in via Ibamaflex.
Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.