Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang38991/3319/2425/1/43
Studiegids

Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang

38991/3319/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
  • Gitaar binnen Muziek
  • Instrument (jazz) binnen Muziek
  • Klavecimbel binnen Muziek
  • Orgel binnen Muziek
  • Orkestinstrument binnen Muziek
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
  • Zang binnen Muziek
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Instrument/Zang
  • Instrument/Zang (jazz)
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument/Zang binnen Muziek
  • Instrument/Zang (jazz) binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Vakdidactiek accordeon (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek accordeon (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek althobo (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek althoorn (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek altviool (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek bariton (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek bas (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek basklarinet (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek bastrombone (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek bugel (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek cello (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek contrabas (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek contrabas (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek drums (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek elektrische bas (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek eufonium (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek fagot (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek fluit (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek fluit (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek gitaar (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek gitaar (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek harp (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek hobo (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek hoorn (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek klarinet (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek klarinet (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek klavecimbel (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek kornet (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek marimba (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek orgel (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek percussie (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek percussie (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek piano (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek piano (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek pianoforte (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek piccolo (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek saxofoon (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek saxofoon (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek trombone (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek trombone (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek trompet (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek trompet (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek tuba (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek vibrafoon (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek viool (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek viool (jazz) (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek zang (6 studiepunten)
 • Vakdidactiek zang (jazz) (6 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vinken Jan-Kris
Andere co-titularis(sen): Aper Katrijn, Baert Jeroen, Cardoen Edwige, Claeys Anthony, Devisscher Christophe, Duyck Ilse, Ninove Jérémie, Overlach Miriam, Peremans Dree, Pollet Francis, Puylaert Nick, Sanen Jan, Smet Laurens, Susljic Zvezdana, Thielemans Magda, Vaerendonck Joeri, Vanderhoeven Johan, Van Dyck Tom, Van Geel Ingrid, Verhoyen Peter, Wils Bart
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De vakdidactieken Instrument/Zang worden gegeven door één vakspecialist per instrument: van accordeon tot zang. In deze lessen word je vertrouwd gemaakt met les- en jaarplannen, lesvoorbereidingen, examenprogramma's, repertoire. Daarnaast leer je hoe je deze stevige theoretische basis zo efficiënt mogelijk kan toepassen in je artistieke lespraktijk door o.a. microteaching en casussen. De lesmomenten worden bepaald in samenspraak met de vakdidacticus in kwestie.

Dit lessenpakket wordt uitgebreid met enkele korte sessies Lichamelijk Bewustzijn, die de problematiek van houding en lichamelijk welzijn bij leerlingen behandelt. Deze sessies zijn ingedeeld per discipline (zittende instrumenten, staande instrumenten en zangers), elk met zijn eigen aandachtspunten. Voldoende aanwezigheid bij zowel vakdidactiek instrument/zang als Lichamelijk Bewustzijn is van belang om te mogen deelnemen aan het examen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan via observatie inschatten welke keuzes er in een les gemaakt moeten worden.
Stelt een individueel jaarplan op voor de leerling in relatie tot het algemene gevolgde leerplan, met oog voor diens interesses en capaciteiten.
Kan op de juiste wijze lichaamshouding bij de artistieke beoefening en de functie ervan benoemen en aanwenden.
Kan leerlingen een gepaste studiemethodiek aanbrengen en het leert hen deze oefenen
Past de leeromgeving aan aan de belangstelling en capaciteiten van de leerling(en).
Is alert voor diversiteit van de leergroep.
Draagt zorg voor het algemeen welbevinden van leerlingen en spoort hen aan tot eigen initiatief en mondigheid.
Toont een open en communicatieve houding en is empathisch.
Kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden.
Kan via oefeningen en feedback de fysiologisch gezonde speelwijze van het instrument bevorderen.
Kan verbanden leggen tussen de verschillende vakken en kan via vakoverschrijdende projecten ontwikkelingsprocessen opzetten.
Kan flexibel gebruik maken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden bij het voorbereiden en uitvoeren van een leeractiviteit, zowel uit de lessen vakdidactiek als uit de eigen artistieke praktijk.  
Kan een voor de leerlingen gelijktijdige of opeenvolgende activiteit gestructureerd laten verlopen. De student kan een timing opstellen, respecteren en indien nodig aanpassen.
Kan, zonder eigenheid te verliezen, functioneren in teamverband.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Repertoire

- Methodes
- Inspeel- gehoor- ritmische-, creatieve … oefeningen maken
- Vormgevoel opbouwen
- Etudes, toonladders, drieklanken, technische oefeningen rangschikken en aanpassen
- Klas-, concert- en examenrepertoire
- Didactische analyse
- Improvisatie
- Stijlen

 • Lesplanning

- Leerplan
- Jaarplan
- Lesvoorbereiding
- Doelstellingen bepalen en formuleren
- Observeren en evalueren van leerlingen
- Zelfevaluatie
- Bepalen van de beginsituatie
- Lesinhouden structureren
- Leerlingvolgsysteem
- Agenda

 • Bespelen van je instrument / lichaamsbewustzijn

- Houding
- Oog krijgen voor de houding van leerlingen tijdens het spelen en voorkomen van lichamelijke letsels
- Toonvorming, articulatie
- Ademhaling indien van toepassing

 • Instrumentkunde

- Bouw
- Aanverwante instrumenten
- Kinderinstrumenten en -aanpassingen

 • Lesmethodiek

- GGIL
- Creativiteit, muzikaliteit en stijlbesef
- Studiemethode
- Werkvormen (demonstreren, leergesprekken, improvisatie, spel, ...)
- Leermiddelen
- Muziekkeuze, ritme ontwikkeling, begeleiding
- Proeflessen maken/uitvoeren
- Organisatievormen, o.a. groepsgericht lesgeven
- Omgaan met leerlingen van verschillende leeftijden en in verschillende contexten

 • Leerkrachtenprofiel

- Engagement
- Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en passie
- Persoonlijke visie
- Stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens 'unieke artistieke ik'

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen syllabus, partituren, studieboeken, instrument.
Sportkledij voor de lessen Lichamelijk Bewustzijn.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen145,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie + examen: mondeling examen (specifiek instrument) + taak (lichamelijk bewustzijn voor docenten) .

Binnen elk onderdeel staat 60% van de punten op permanente evaluatie en 40% op het afsluitend examen en/of de taak.

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en wordt de student voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode.

Evaluatie

Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:

• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste

Een minimum van 2/3 aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid