Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werktuigbouwkunde32172/3321/2425/1/13
Studiegids

Werktuigbouwkunde

32172/3321/2425/1/13
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rotty Laurens
Andere co-titularis(sen): Houtmeyers Niels, Jiménez Peña Carlos
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werktuigbouwkunde behandelt de basisdisciplines van werktuigbouw: machineonderdelen, verbindingstechnieken, verspanings- en vervormingstechnieken en de technologie van smering. De student stelt vanuit een samenstellingstekening en vaktechnische informatie de werkvolgorde voor montage en demontage op. 
Het olod Werktuigbouwkunde bereidt voor op het correct aansluiten en gebruiken van basisapparatuur uit de mechanica. De student voert naar eigen keuze de juiste controlemetingen uit op elektromechanische installaties met aandacht voor veiligheid en zorg voor het te gebruiken gereedschap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden: voert, na een deskundige voorbereiding, zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassings- en herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende
De student berekent de overbrengingsverhouding van een mechanische overbrenging vanuit een machinetekening.
De student beoordeelt machineonderdelen en verbindingstechnieken in relatie tot hun toepassingsveld en somt de karakteristieke eigenschappen op.
De student vergelijkt verschillende types van smering, hun eigenschappen en toepassingsgebieden.
De student selecteert een geschikte passing voor een toepassing.
Basismetingen en -testen: voert zelfstandig basismetingen en -testen vakkundig uit op een technische installatie
De student gebruikt op correcte wijze handmeetmiddelen zoals schuifmaat, meetklok, schroefmaat en interpreteert de meetresultaten.
De student voert kwaliteitsmetingen uit op machineonderdelen zoals assen, boringen en schroefdraadverbindingen.
Technisch lezen: leest en interpreteert instructies, tekeningen, schema’s beschrijvingen, kenplaatgegevens en toelichtingen waarbij vaktechnische informatie geraadpleegd wordt in één vreemde taal
De student somt alle onderdelen van een machine op vanuit een praktijkvoorbeeld of een werkstuktekening.
Veilig/Duurzaam/Professioneel: werkt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheids- en technische normeringen toe in een vertrouwd domein.
De student bereidt een risicoanalyse voor met het oog op een veilig gebruik van werktuigmachines.
De student past de correcte veiligheidsmaatregelen toe en gebruikt de juiste PBM's bij werktuigbouwkundige handelingen.
De student werkt op een professionele manier aan een industriële installatie.
Storingsonderzoek: lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan technische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student formuleert acties voor vroegtijdige slijtagevormen aan lagers en overbrengingen aan de hand van documentatie.

Leerinhoud

 • Veilig werken met machines (NEN-EN 12717, NEN-EN ISO 14120)
 • Smeerstrategie, medium, frequentie en hoeveelheid
 • Toegepaste meettechniek: Maattoleranties, passingstelsel, vorm- en plaatstoleranties
 • Lasverbindingen, lijmverbindingen, schroefverbindingen, bewegingsschroeven, penverbinding, spanbus, borgelementen, veren, draagassen, aandrijfassen, astappen, as-naafverbinding, koppelingen, remmen, wentellagers, glijlagers, riemoverbrenging, tandwielen en overbrengingen, schroef- en wormoverbrengingen
 • Kolomboormachine, accuboormachine of accuslagmoerschroevendraaier bedienen en instellen, spantechnieken en onderhoud
 • Berekenen van snijsnelheden
 • Een werkmethode opstellen aan de hand van een samenstellingstekening en de werkmethode volgen
 • Handmeetmiddelen: schuifmaat, meetklok, schroefmaat en hoekmeter

Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 60,90
 • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten wordt een papieren versie van de oefenbundel aanbevolen. 
 • Tijdens labomomenten zijn veiligheidsschoenen verplicht (aankoop veiligheidsschoenen ten laste van de student).
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie. De student mag het Tabellenboek voor metaaltechniek (Auteur: Wellekens B.) en de digitale SKF catalogus gebruiken.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie. De student mag het Tabellenboek voor metaaltechniek (Auteur: Wellekens B.) en de digitale SKF catalogus gebruiken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie. De student mag het Tabellenboek voor metaaltechniek (Auteur: Wellekens B.) en de digitale SKF catalogus gebruiken.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie. De student mag het Tabellenboek voor metaaltechniek (Auteur: Wellekens B.) en de digitale SKF catalogus gebruiken.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Labo (concrete afspraken: zie labo opdrachten)

Toetsing (tekst)

Toegang tot de praktijklessen

 • Laboreglement niet op voorhand bekeken en voorbereidende proef niet gemaakt? Dan kunnen we je omwille van veiligheidsredenen niet toelaten tot de labo’s. Je wordt pas toegelaten als je het laboreglement hebt bekeken en de voorbereidende proef hebt gemaakt via de online leeromgeving. Tot die tijd krijg je een 0-score voor alle gemiste onderdelen van de permanente evaluatie en heb je geen recht op een inhaalmoment.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden in de studiewijzer.