Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mechatronica10612/3321/2425/1/02
Studiegids

Mechatronica

10612/3321/2425/1/02
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Verstrepen Jurgen
Andere co-titularis(sen): Boeren Roy, Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC (EMS-M).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Mechatronica behandelt verschillende aspecten rond het automatiseren van systemen m.b.v. een PLC. Dit is het opsporen, analyseren en aanpakken van storingen alsook het ontwikkelen/opbouwen van software en elektrische schakelingen van eenvoudige productieprocessen.

Het olod Mechatronica bereidt voor op het olod Labo PLC.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden: voert, na een deskundige voorbereiding, zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassings- en herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende
De student analyseert de hardwareconfiguratie van een PLC-systeem en sluit elektrische componenten correct aan.
De student beschrijft de werking van een eenvoudig PLC-programma door het te documenteren.
De student motiveert het gebruik van geschikte I/O-kaarten aan de hand van vooropgestelde gegevens in technische installaties.
De student ontwikkelt eenvoudige programma's in de vooropgestelde programmeertalen conform de code van de goede praktijk bij PLC-sturingen.
De student selecteert een geschikte I/O-kaart aan de hand van vooropgestelde gegevens in technische installaties.
De student benoemt de mogelijkheden en toepassingen van een geautomatiseerd systeem bij technische installaties.
Veilig/Duurzaam/Professioneel: werkt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheids- en technische normeringen toe in een vertrouwd domein.
De student sluit elektrische componenten correct aan met aandacht voor veiligheid.
Storingsonderzoek: lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan technische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student spoort op een gestructureerde manier fouten op.

Leerinhoud

 • Opbouw van een geautomatiseerd systeem
 • Programmaverwerking en programmeertalen
 • Sensoren en actuatoren aansluiten
 • Inzicht in hedendaagse industriële technologie
 • Gebruik van basisinstructies en datatypes
 • Combinatorische basisschakelingen omzetten in softwarecode
 • Softwarecode analyseren en beschrijven
 • Storingzoeken in geautomatiseerde systemen

Studiematerialen (lijst)

Automatisatie - Programmeerbare sturingen Editie 2021Verplicht€ 36,00
 • Auteur: Geert Van Grieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en opdrachten wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop met TIA portal software (1 educatieve jaarlicentie van het Siemens Pakket TIA portal gratis te verkrijgen via de lector). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Tijdens de praktijksessies maakt de student gebruik van een PLC, voorzien van de nodige hard- en software, alsook een PLC simulator.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student het handboek, de bijlagen, de voorbereiding en de oefeningen/verslagen bij zich.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie (theorie)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie (labo; open boek)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie (theorie)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie (labo; open boek)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Opdrachten

Toetsing (tekst)

Toegang tot de praktijklessen

 • Was je wettig of onwettig afwezig tijdens de les over de veiligheids- en werkafspraken? Dan kunnen we je omwille van veiligheidsredenen niet toelaten tot de daaropvolgende lessen. Je wordt pas opnieuw toegelaten als je de gemiste les over veiligheid zelfstandig via de online leeromgeving hebt ingehaald. Tot die tijd krijg je een 0-score voor alle gemiste onderdelen van de permanente evaluatie en heb je geen recht op een inhaalmoment.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden in de studiewijzer.