Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IT Essentials32140/3334/2425/1/95
Studiegids

IT Essentials

32140/3334/2425/1/95
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bollaert Hiram, Van Loon Glenn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IT Essentials behandelt de basiskennis voor elk IT-profiel. In dit olod behandelen we zaken gaande van praktisch aan de slag gaan met een computersysteem tot het bespreken van de interne werking van een computersysteem. De onderwerpen die behandeld worden in dit olod zijn de basis die elke programmeur nodig heeft. Veel onderwerpen zullen dan ook als basis dienen voor andere olod's binnen de opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
Je stelt een computersysteem samen waarin je de functie van de verschillende onderdelen correct inschat.
Je gebruikt de command-line-interface (CLI) om mappen, bestanden, gebruikers en rechten te beheren.
Je gebruikt de command-line-interface (CLI) om te navigeren door het besturingssysteem.
Je bouwt een eigen developmentomgeving op die je eenvoudig kan delen met andere developers.
Je gebruikt versiebeheer om jouw eigen code lokaal bij te houden.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
Je doet omzettingen tussen decimaal, binair en hexadecimaal talstelsel.
Je vergelijkt verschillende tekencoderingen die veel voorkomen in computersystemen.
Je gebruikt de command-line-interface (CLI) om omgevingsvariabelen te bepalen.
Je gebruikt een developmentomgeving die door een andere developer werd voorzien.
Je beheert de externe opslagplaats voor jouw code m.b.v. versiebeheer.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
Je houdt rekening met de versies en ondersteuning wanneer je een keuze voor softwarepakketten maakt.

Leerinhoud

Basis van computersystemen:

 • Computerhardware
 • Binair en hexadecimaal talstelsel
 • Encodering, ASCII, UTF-8

Basis van besturingssystemen:

 • Bestandssystemen
 • Groepen en rechten (chmod)
 • Omgevingsvariabelen
 • CLI gebruiken

Basis van containers:

 • Werking containers
 • Dev-containers opzetten en gebruiken

Basis van het werken met versiebeheer:

 • Wat is Git (.git en .gitignore)
 • Basiscommando's van Git (init, add, remote, commit, push)
 • Git lokaal gebruiken
 • Eigen repository beheren 

Basis van software releasing:

 • Package management
 • Software versions
 • LTS

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Tussentijdse digitale toets. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de digitale kennis- en inzichtstoets(en) en/of de digitale vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.