Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Basis programmeren38227/3334/2425/1/55
Studiegids

Basis programmeren

38227/3334/2425/1/55
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Brabandere Ann, Spaas Peter, Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Programmeren Intro behandelt de kerntechnieken van het programmeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal C#, maar de aangeleerde concepten zijn overdraagbaar naar de meeste moderne programmeertalen. Het olod Basis Programmeren bereidt voor op het programmeren in een objectgeoriënteerde omgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
Je maakt gebruik van een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) voor het schrijven, uitvoeren en debuggen van jouw gestructureerde code.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
Je bedenkt een passend algoritme om een eenvoudig probleem efficiënt op te lossen.
Je deelt problemen op in kleine taken die je kan oplossen m.b.v. programmeertechnieken.
Je past de basisconcepten van gestructureerd programmeren (variabelen, data types, operatoren en expressies) toe.
Je maakt correct gebruik van verschillende controlestructuren in een gestructureerde programmeeromgeving.
Je definieert, roept op en gebruikt functies om herbruikbare stukjes code te maken en de modulariteit van je programma's te verbeteren.
Je gebruikt arrays en andere gegevensstructuren om meerdere gegevensitems te organiseren en te verwerken.
Je respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
Je hanteert op correcte wijze begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements en typeconversie.
Je documenteert de code effectief door gebruik te maken van gestandaardiseerde conventies.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
Je lost problemen in jouw code op door foutmeldingen correct te interpreteren.
Je lost problemen in jouw code op door fouten te identificeren m.b.v. debuggers.
08: De gegradueerde voert, op basis van feedback, onderhoud en aanpassingen uit op de webapplicatie.
Je voert aanpassingen uit aan bestaande applicaties om functionaliteit te verbeteren of nieuwe features te implementeren.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
Je bouwt een eigen project om je vaardigheden te versterken en vertrouwd te raken met verschillende programmeerconcepten en -praktijken.
Je maakt gebruik van de bibliotheek van de ontwikkelomgeving en de bijbehorende hulpmiddelen.

Leerinhoud

Basis van programmeeralgoritmes:

 • Lezen (en opstellen) van flowcharts
 • Algoritmisch denken

Basis van programmeren in C#:

 • Programmeerconcepten
 • Leren programmeren met een IDE
 • Fouten in code opsporen
 • Variabelen en identifiers
 • Expressies en statements
 • Arrays
 • Methoden
 • Selectie- en iteratiestructuren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)120,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitale tussentijdse toets. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de digitale kennis- en inzichtstoets(en) en/of de digitale vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student ongewettigd afwezig is voor de eindverdediging van deze deelevaluatie.