Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Databanken38208/3334/2425/1/88
Studiegids

Databanken

38208/3334/2425/1/88
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Doggen Stijn, Spaas Peter, Sturm Dimitri, Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Databanken behandelt de beginselen van een relationele databank en het beheer van de gegevens in de databank.
Het olod Databanken bereidt voor op het toepassen van databanken in een project.

Het doel is de student een zicht te geven op de algemene principes die gebruikt worden om een databank te ontwerpen en te implementeren. Hierbij wordt de basis van SQL aangeleerd. Er wordt ook een inleiding tot niet-relationele databanken gegeven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde stelt een planning op om het eigen aandeel van de realisatie van een webapplicatie op te volgen.
Je maakt een databank aan o.b.v. een gegeven datamodel.
02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
Je ontwerpt het databankmodel voor een eenvoudige applicatie.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
Je gebruikt commando's om tabellen aan te maken in een relationele databank.
Je gebruikt commando's om gegevens toe te voegen in een relationele databank.
Je gebruikt commando's om gegevens bij te werken in een relationele databank.
Je gebruikt commando's om gegevens te verwijderen uit een relationele databank.
Je gebruikt instructies en clausules om gegevens te selecteren uit een relationele databank.
Je gebruikt instructies en clausules om gegevens te filteren uit een relationele databank.
Je gebruikt instructies en clausules om gegevens uit meerdere tabellen te combineren in een relationele databank.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
Je creëert views in een relationele databank om complexe query's te vereenvoudigen.
Je ontwikkelt stored programs om herbruikbare en geoptimaliseerde logica te implementeren en uit te voeren.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
Je implementeert error handling mechanismen in een relationele databank om fouten af te handelen.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
Je bouwt een eigen project om je vaardigheden te versterken en vertrouwd te raken met databankstructuren.
13: De gegradueerde handelt deontologisch en houdt rekening met de wettelijke en bedrijfseigen veiligheids- en privacyrichtlijnen.
Je past ethische principes toe bij het beheren en gebruiken van data uit een databank om privacy en integriteit van de data te waarborgen.

Leerinhoud

Basis van de soorten en werking van databanken:

 • Wat is een databank
 • Soorten databanken
 • Hoe werkt een databank

Basisimplementatie van relationele databanken met behulp van SQL:

 • DDL
 • DML
 • SELECT en clausules
 • JOIN

Geavanceerde implementatie van een relationele databank:

 • Indexen
 • Views
 • Stored programs
 • Error handling
 • Access control op basis van gebruikers en rollen
 • Transacties

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)120,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitale tussentijdse toets. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de digitale kennis- en inzichtstoets(en) en/of de digitale vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.