Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cloudsystemen40221/3334/2425/1/48
Studiegids

Cloudsystemen

40221/3334/2425/1/48
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Nys Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Databanken OF simultaan te volgen met Databanken OF (geslaagd voor Databanken Intro EN geslaagd of getolereerd voor Databanken_A).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Cloud systemen behandelt het vakjargon en de algemene principes die gehanteerd worden binnen netwerk- en cloud systemen.
Dit OLOD bereidt voor op het communiceren in het correcte vakjargon over, het implementeren en onderhouden van een cloud systeem.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde stelt een planning op om het eigen aandeel van de realisatie van een webapplicatie op te volgen.
Je houdt rekening met het TCP/IP-model en de verschillende lagen ervan, inclusief de functie van elke laag in het communicatieproces bij het opbouwen van jouw project.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
Je stelt access control in op basis van gebruikers in een relationele databank om de veiligheid van de data te waarborgen.
Je implementeert load balancing om de belasting over verschillende servers te verdelen en de beschikbaarheid en prestaties van de applicatie te verbeteren.
Je past orchestration toe om het beheer en de coördinatie van containers en microservices in een cloudomgeving te automatiseren.
Je configureert app monitoring en telemetry tools om de prestaties, beschikbaarheid en gezondheid van een cloudapplicatie te bewaken en te optimaliseren.
Je implementeert hosting, DNS-configuratie en mailservers en -protocollen om een webapplicatie te hosten en toegankelijk te maken via internet.
Je installeert en configureert diverse webserver stacks.
Je werkt met containers en kan applicaties deployen met behulp van een containerorchestratiesysteem.
Je gebruikt Proxies voor het omleiden en filteren van netwerkverkeer tussen clients en servers.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
Je integreert OAuth voor authenticatie en autorisatie binnen een cloudapplicatie, waardoor gebruikers veilig kunnen inloggen met behulp van externe identiteitsproviders.
Je implementeert TLS (Transport Layer Security) om de communicatie tussen client en server te beveiligen en gevoelige gegevens te beschermen tegen afluisteren en manipulatie.
Je implementeert verschillende computing paradigma's om de optimale infrastructuurarchitectuur te kiezen op basis van de vereisten van de applicatie en de gewenste prestaties.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
Je tunet, scalet en troubleshoot webserver stacks.
Je gebruikt een toolset voor elementaire troubleshooting, waaronder command line tools zoals ping, traceroute, en ipconfig/ifconfig, om netwerkproblemen op te lossen.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
Je houdt rekening met de trends van de verschillende cloudaanbieders bij de keuze van infrastructuur.
Je bouwt een eigen project om je vaardigheden te versterken en vertrouwd te raken met cloudinfrastructuren.
13: De gegradueerde handelt deontologisch en houdt rekening met de wettelijke en bedrijfseigen veiligheids- en privacyrichtlijnen.
Je houdt rekening met de impact op de gebruiker bij de keuze van een cloudsysteem.

Leerinhoud

Basis van de soorten en werking van Netwerk- en Cloud systemen:

 • TCP/IP-model
 • Situering netwerkcomponenten
 • HTTP-headers
 • Poortnummers
 • Netwerkdiensten voor servicegebaseerde applicaties
 • Proxies
 • Toolset voor elementaire troubleshooting

Basisimplementatie van Cloud systemen:

 • load balancing
 • orchestration
 • app monitoring, telemetry
 • hosting, DNS, mailservers en -protocollen
 • OAuth
 • TLS
 • serverless-, serverfull- en edge computing

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)120,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitaal. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00Schriftelijk en mondeling.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de digitale kennis- en inzichtstoets(en) en/of de digitale vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.