Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
OO programmeren38226/3334/2425/1/21
Studiegids

OO programmeren

38226/3334/2425/1/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Brabandere Ann, Spaas Peter, Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Basis programmeren OF simultaan te volgen met Basis programmeren).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod OO programmeren behandelt de basisbegrippen van objectgeoriënteerd programmeren: encapsulatie, abstractie, overerving en polymorfisme. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal C#. Om objectgeoriënteerd te kunnen programmeren moet men beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen.
Het olod OO programmeren bereidt voor op het schrijven van eigen API's m.b.v. ASP.NET

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde stelt een planning op om het eigen aandeel van de realisatie van een webapplicatie op te volgen.
Je zet UML-klassendiagrammen om in de structuur en relaties tussen klassen en objecten binnen een applicatie.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
Je implementeert complexe functionaliteiten door te werken met klassen en objecten om de code te organiseren en te structureren.
Je past het principe van overerving toe om codehergebruik te bevorderen en de hiërarchie van klassen te definiëren.
Je maakt gebruik van generische collecties om efficiënt gegevens te beheren en te manipuleren.
Je gebruikt verzamelingen om een set van naamgegeven constanten te creëren en te beheren.
Je ontwikkelt interfaces om 'contracten' te definiëren voor de interactie tussen verschillende delen van een applicatie.
Je respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering binnen een objectgeörienteerde programmeeromgeving.
Je implementeert polymorfisme om flexibiliteit en modulariteit in je code te bereiken.
Je gebruikt encapsulatie om de interne werking van klassen te verbergen en directe toegang tot gegevens te voorkomen.
Je maakt gebruik van abstractie om complexiteit te verminderen en de essentiële kenmerken van objecten te isoleren.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
Je documenteert de klassen effectief door gebruik te maken van gestandaardiseerde conventies.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
Je implementeert exception handling om onverwachte situaties en fouten in de code op te vangen en af te handelen.
Je past unit testing toe om afzonderlijke eenheden van code te testen en te valideren op hun functionaliteit.
Je past de methodologie van Test-driven development toe om de kwaliteit van de code te verbeteren en regressiefouten te voorkomen.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
Je bouwt een eigen project om je vaardigheden te versterken en vertrouwd te raken met objectgeörienteerd programmeren.

Leerinhoud

Geavanceerde kennis over programmeren in C#:

 • Werken met klassen en objecten
 • Lezen van UML-klassendiagrammen
 • Principes van objectgeoriënteerd programmeren (overerving, polymorfisme, encapsulatie, abstractie)
 • Collecties (generische lijsten etc.)
 • Exceptions en Exception Handling
 • Enumeration en interface

Basiskennis over testing en debugging:

 • Inleiding tot testen en debuggen
 • Unit testing & mocking
 • Test-driven development

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)186,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitaal. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de digitale kennis- en inzichtstoets(en) en/of de digitale vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student ongewettigd afwezig is voor de eindverdediging van deze deelevaluatie.