Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Webontwikkeling38228/3334/2425/1/89
Studiegids

Webontwikkeling

38228/3334/2425/1/89
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Maes Sven, Nys Vincent, Similon Andie, Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Webtechnologie OF simultaan te volgen met Webtechnologie) OF (geslaagd of getolereerd voor Webtechnolgie_A EN geslaagd of getolereerd voor Webprogrammeren_A).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webontwikkeling behandelt het ontwikkelen van dynamische webapplicaties bestaande uit een front-end- en een back-endgedeelte.
Het olod bereidt voor op het ontwikkelen van geavanceerde (single-page) webapplicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
Je configureert een niet-relationele databank voor het opslaan van gegevens.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
Je past strongly-typed variabelen toe om het type van variabelen expliciet te definiëren en compilerfouten te voorkomen.
Je implementeert typed methoden om de parameters en retourtypen van functies te specificeren, waardoor de code robuuster en beter onderhoudbaar wordt.
Je haalt data op van een externe bron met behulp van asynchrone code en integreert deze naadloos in een strongly-typed webapplicatie.
Je verwerkt extern opgehaalde data op een gestructureerde en efficiënte manier om de informatie te tonen op de webapplicatie.
Je implementeert een webserver m.b.v. een framework, waarbij je de juiste routes en middleware instelt voor de gewenste functionaliteit.
Je integreert een template engine om dynamische HTML-pagina's te genereren op basis van gegevens.
Je implementeert routes om verschillende HTTP-verzoeken te verwerken en te routeren naar de juiste controllers of middleware.
Je implementeert middleware om extra functionaliteit toe te voegen aan het verzoek-responscyclus, zoals authenticatie, logging, of foutafhandeling.
Je koppelt een niet-relationele databank aan je eigen webapplicatie.
Je selecteert en filtert data uit een niet-relationele databank.
Je manipuleert data in een niet-relationele databank.
Je past best practices van secure coding toe in een reële programmeeropdracht.
Je hanteert de principes van OWASP om potentiële beveiligingsrisico's te minimaliseren.
Je implementeert encryptie en hashing om gevoelige informatie te beschermen tijdens opslag en overdracht.
Je configureert HTTPS en SSL om een veilige communicatie tussen de client en server te garanderen.
Je implementeert maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de applicatie te voorkomen.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
Je documenteert de implementatie van cookies, sessies en tokens om ervoor te zorgen dat deze consistent worden toegepast en begrepen.
Je creëert interfaces om complexe datastructuren te definiëren en te documenteren, waardoor de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de code worden verbeterd.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
Je bouwt een eigen project om je vaardigheden te versterken en vertrouwd te raken met back-end webontwikkeling.

Leerinhoud

Basis van programmeren in TypeScript:

 • Wat is TypeScript
 • Strongly typed variables
 • Typed Methodes
 • Interfacing

Werken met API's in TypeScript:

 • Data uit API m.b.v. TS ophalen
 • Uitlezen van data uit API in webapplicatie

Uitgebreide kennis van JS/TS-frameworks:

 • Gebruik maken van Node.js
 • Een webserver opzetten in Express.js
 • Gebruik maken van een template engine (e.js) in Express.js
 • Routes gebruiken
 • Middleware implementeren

Uitgebreide kennis van dataopslag en -beheer in JS/TS:

 • Geavanceerde web-API's gebruiken
 • Zelf een MongoDB opzetten
 • Een MongoDB koppelen aan een eigen webapplicatie

Basiskennis en -principes van secure coding (OWASP):

 • Best practices van secure coding in een reële programmeeropdracht
 • Encryptie, hashing
 • Cookies, sessions, tokens
 • HTTPS, SSL
 • Misuse/abuse cases

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)186,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitaal. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de digitale kennis- en inzichtstoets(en) en/of de digitale vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.